Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ sáu - 29/09/2023 12:13 Đọc văn bản audio
Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/CB-TVT về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ Thư viện tỉnh Quảng Bình. Ngày 26/09/2023, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý III năm 2023 với chủ đề: "Phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa và phẩm chất con người Quảng Bình, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp"; Vận dụng, liên hệ thực tế tại Chi bộ Thư viện tỉnh Quảng Bình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
    Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng.
     Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
     Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp gắn với xây dựng con người Quảng Bình phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Khơi dậy niềm tự hào, truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển quê hương Quảng Bình ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.
     Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Đảng viên chi bộ đã trình bày báo cáo nội dung chuyên đề gồm 02 phần:
     Phần 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
     Phần 2: Vận dụng, liên hệ thực tế tại Chi bộ Thư viện tỉnh Quảng Bình; Việc học tập, làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh của đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Từ những nội dung cơ bản đã được tiếp thu, các cán bộ, đảng viên và quần chúng đã sôi nổi thảo luận, phân tích, liên hệ với bản thân gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao về phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa và phẩm chất con người Quảng Bình, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương Quảng Bình giàu đẹp.
     Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trương Thị Quỳnh Anh - Bí thư chi bộ đã chỉ đạo, định hướng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng tiếp tục nghiên cứu học tập chuyên đề; Chú trọng học tập, rèn luyện trau dồi đạo đức, phẩm chất chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững quê hương nói chung, đơn vị nói riêng. 
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên chi bộ Thư viện tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:
     Một là: Tiếp tục nghiên cứu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc một cách toàn diện, đúng đắn, đầy đủ, nghiêm túc.
    Hai là: Cần đi sâu, hiểu kỹ để suy nghĩ, để làm theo, tạo cho mình phong cách, lối sống có ý chí, nghị lực, bản lĩnh thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
    Ba là: Trên cơ sở hiểu rõ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển đất nước trong suốt thời gian qua, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự xác định việc học tập và làm theo một cách kiên trì, tự nguyện, tự giác, nghiêm túc với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng của Hồ Chí Minh thì mới đem lại kết quả thiết thực để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
    Trước đó, trong quý I/2023, Chi bộ Thư viện tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới"; vận dụng, liên hệ trong việc xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa công sở của đơn vị và văn hóa giao tiếp của cán bộ, đảng viên hiện nay. Trong quý II/2023, Chi bộ đã sinh hoạt chuyên đề: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới"; Vận dung, liên hệ trong xây dựng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đơn vị và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn tin: Mai Linh(TVQB):

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây