HƯỚNG DẪN ĐỌC SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ TÀI LIỆU SỐ

 
   
 

1. Kho sách điện tử Nhà xuất bản Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí minh

 
 

Truy cập vào trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh (http://thuvienquangbinh.gov.vn) giữa trang có biểu tượng liên kết vào kho sách điện tử đọc trực tuyến "KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK"

 
 

Hệ thống trình duyệt sẽ chuyển đến cổng  Kho sách điện tử - Ebook của Thư viện tỉnh:

 
 

Tìm kiếm tài liệu theo các chủ đề bằng cách kích chuột vào các chủ đề tại MENU DANH MỤC sách và lựa chọn sách cần đọc sau đó chọn vào mục Xem online:

 
 

 
 

Đê lật chuyển sang trang mới kích chuột vào biểu tượng tại con trỏ và ngược lại

 
 

 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

2. Thư viện số tại thư viện tỉnh

 
  Tại Trang chủ của thư viện kích chuột vào biểu tượng THƯ VIỆN SỐ  
   
  Chuyển đến trang THƯ VIỆN SỐ có thể tìm kiếm sách trên mục bằng hình thức: Nhập Tên sách vào mục tìm kiếm hoặc chọn tìm kiếm sách vào ở menu DANH MỤC TÀI LIỆU theo các chủ đề  
   
   
 

Kích chọn cuốn sách cần đọc ở trang tiếp theo hiện thị nội dug thông tin sách. kích vào XEM TRỰC TUYẾN để đọc nội dung trực tiếp

 
   
  Chọn mủi tên bên trái hoặc phải lật trang để đọc  
     
 

 

3. Kho sách điện tử Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia và Sự thật

 
 

Tại Trang chủ của thư viện kích chuột vào biểu tượng THƯ VIỆN CƠ SỞ

 
 

Chuyển đến trang THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN có thể tìm kiếm sách trên mục bằng hình thức: Nhập Tên sách vào mục tìm kiếm hoặc chọn tìm kiếm sách vào ở menu DANH MỤC SÁCH

 
 

Kích chọn cuốn sách cần đọc ở trang tiếp theo hiện thị nội dug thông tin sách. kích vào ĐỌC NGAY để đọc nội dung trực tiếp

 

 

 
 

Hiện nội dung cuốn sách chuyển trang để xem

 
 

+

 
 
THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH