Kế hoạch Tổ chức Vòng Sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Bình, năm 2024

Thứ năm - 25/04/2024 04:49 Đọc văn bản audio
Thực hiện Công văn số 1173/BVHTTDL-TV ngày 22/3/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024; Kế hoạch 1808/KH-UBND ngày 6/9/2021 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về triển khai thực hiện đề án phát triển văn hoá đọc trong công đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Sở Văn hoá và Thể thao ban hành Kế hoạch tổ chức Vòng Sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Bình, năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:
Kế hoạch Tổ chức Vòng Sơ khảo Cuộc thi  Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Bình, năm 2024
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nhằm khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cộng đồng và xây dựng xã hội học tập ở địa phương.
- Là hoạt động có ý nghĩa thiết thực ,góp phần tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, giai đoạn 2021-2025.
- Khẳng định vai trò, những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực tiếp cận thông tin và tri thức của người dân, đặc biệt là phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng, quyết tâm phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
- Lựa chọn được các bài thi tốt nhất để tham dự Vòng Chung kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 do Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch tổ chức.
2. Yêu cầu
- Việc tổ chức Vòng Sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc tỉnh Quảng Bình, năm 2024 được phát động tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh, thu hút đông đảo học sinh tham gia.
- Tổ chức Cuộc thi cần hiệu quả, thiết thực, đúng đối tượng, chủ đề và nội dung.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, HÌNH THỨC THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Đối tượng dự thi
Học sinh đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2. Đơn vị tổ chức
- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hoá và Thể thao.
- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục Đào tạo.
3. Thể lệ Cuộc thi
Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi đảm bảo khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế, thu hút được sự quan tâm, tham gia của học sinh đang sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
4. Hình thức thi
Thí sinh dự thi bằng cách gửi các bài dự thi độc lập tại trường đang theo học. Hình thức trình bày bài thi bằng một trong hai hình thức: Viết tay, đánh máy hoặc quay clip (video, audio). Nhà trường sẽ tổng hợp gửi bài thi về Ban Tổ chức Cuộc thi. Thí sinh chọn 1 trong 2 đề theo từng cấp học tại Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Bình, năm 2024.
5. Thời gian tổ chức Cuộc thi
- Ban Tổ chức nhận bài dự thi: Từ ngày 10/5/2024 đến trước ngày 15/6/2024.
       - Thời gian tổ chức chấm bài thi cấp tỉnh: Từ ngày 20/6/2024 đến ngày 30/6/2024 (Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 06 bài có điểm cao nhất gửi về Vụ Thư viện- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tham dự vòng Chung kết).
       - Thời gian trao giải vòng Sơ khảo: Dự kiến vào trung tuần tháng 7/2024 (Thời gian và địa điểm cụ thể Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thông báo sau).
6. Địa chỉ nhận bài dự thi
Thư viện tỉnh Quảng Bình, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Đối với các bài quay clip, ngoài việc gửi USB, đĩa CD, yêu cầu gửi file qua địa chỉ Email: tvqb2008@gmail.com.
7. Cơ cấu Giải thưởng
Ban Tổ chức Cuộc thi trao thưởng và Giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân đạt giải. Cơ cấu giải thưởng tại Thể lệ cuộc thi, gồm:

- Giải tập thể: 03 giải.

- Giải cá nhân: 21 giải (03 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba, 09 khuyến khích).

- Giải chuyên đề: 15 giải (05 nội dung).
III. KINH PHÍ
Giao Thư viện tỉnh Quảng Bình lập dự toán kinh phí và trình UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ tổ chức Vòng Sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc tỉnh Quảng Bình, năm 2024.
Kinh phí tổ chức Vòng Sơ loại tại các trường, do các trường chịu trách nhiệm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Bình, năm 2024.
- Chỉ đạo, đôn đốc Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng Cuộc thi.
- Cử 01 đồng chí Lãnh đạo Sở tham gia Ban Tổ chức, 01 lãnh đạo Phòng chuyên môn tham gia Ban Giám khảo Cuộc thi.
- Chỉ đạo, đôn đốc Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham dự Lễ tổng kết tại tỉnh và Hà Nội Cuộc thi (khi có thông báo của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh và cấp Quốc gia).
 2. Đề nghị Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình
Tổ chức đưa tin, xây dựng phóng sự tuyên truyền về Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Bình năm 2024, trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh.
3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố
Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa và thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tới các trường tiểu học, trung học cơ sở và các em học sinh trên địa bàn; tổ chức sơ loại, lựa chọn bài có chất lượng về nội dung và hình thức gửi Ban Tổ chức Cuộc thi; tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả tham gia của địa phương về Ban Tổ chức Cuộc thi để căn cứ đánh giá, tổng kết Cuộc thi; tổ chức đưa các em học sinh của địa phương tham dự Lễ tổng kết tại tỉnh và Hà Nội (khi có thông báo của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh và cấp Quốc gia).
4. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
- Tham mưu việc phối hợp với Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Bản tin Văn hóa Quảng Bình, Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền về Cuộc thi;
- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ giúp việc Cuộc thi;
- Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức và tham gia Cuộc thi, tổng hợp kết quả báo cáo Lãnh đạo Sở.
5. Thư viện tỉnh Quảng Bình
- Tham mưu xây dựng Thể lệ Cuộc thi;  
- Tham mưu tổ chức Lễ phát động, tổng kết và trao giải Cuộc thi (tùy theo điều kiện thực tế để tham mưu tổ chức các hoạt động phù hợp);
- Gửi các bài thi đạt giải cao tại địa phương về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tham gia Vòng Chung kết theo đúng thời gian quy định.
- Báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi về Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Vòng Sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Bình năm 2024, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các đơn vị, địa phương có liên quan quan tâm, phối hợp để tổ chức Cuộc thi đạt kết quả cao./.
Nội dụng file thể lệ cuộc thi đính kèm cuối trang:no

Nguồn tin: TVQB

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây