D&L Corp
jquery photo gallery

Các đơn vị trong Thư viện số

Logo

Các chuyên mục phổ biến kiến thức 1632

Chuyên mục phổ biến kiến thức về giáo dục, nông nghiệp, phát triển kinh tế, văn bản chính cách, văn hóa giải trí, y tế, sức khỏe, ....

Logo

Sách theo Thể loại 145

Tổng hợp các cuốn sách và tài liệu số hóa tổng hợp các thể loại trong và ngoài nước, tài liệu học tập dành cho học sinh THCS, THPT,

Logo

Tài liệu Địa chí 53

Chứa các tài liệu của Thư viện tỉnh xây về quê hương, Lịch sử, Danh nhân, văn hóa,... của các vùng miềm trong cả nước

Logo

Tài liệu tổng hợp 82

Tổng hợp tài liệu giáo dục, nông nghiệp, phát triển kinh tế, văn bản chính cách, văn hóa giải trí, y tế, sức khỏe, ....