HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU TRÊN CỔNG THÔNG TIN THƯ VIỆN

 
   
 

Truy cập vào trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh (http://Thuvienquangbinh.gov.vn) trên thanh Menu ngang kích chuột vào mục "TRA CỨU TÀI LIỆU"

 
 

Hệ thống trình duyệt sẽ chuyển đến cổng tra cứu tài liệu của Thư viện tỉnh:

 
 

Trang web tra cứu có các phương pháp tìm kiếm sau:

 
 

1. TÌM NHANH  - Là mục tìm nhanh tài liệu khi có từ liên về "Nhan đề", "tác giả", "nhà xuất bản", ... (tìm với từ khóa tìm kiếm rộng).

Ví dụ: Tìm nhanh với từ khóa "Quảng Bình" sẽ cho kết quả tất cả tài liệu có các trường có chữ Quảng Bình như ảnh

 
 

2. TÌM CƠ BẢN - Tức là tìm theo từ khóa nhập vào cụ thể một trong các mục tìm kiếm về "Nhan đề"  hoặc  "Tác giả" hoặc "Năm xuất bản" hoặc "Từ khóa",..  

Ví dụ: Tìm Cơ bản với nhan đề  từ khóa "Quảng Bình" sẽ cho kết quả tất cả tài liệu có nhan đề có chữ Quảng Bình như hình:

( có thể kết hợp cả Nhan đề và Tác giả để thu hẹp phạm vi tìm kiếm tài liệu)

 
 

3. TÌM NÂNG CAO - Tìm kiếm có sự kết hợp các điều kiện trong nội dung tìm kiếm cụ thể  bằng việc sử dụng các hàm tìm kiếm "AND"(và),"OR"(hoặc),...

Ví dụ: Tìm với ( Nhan đề  "Quảng Bình" AND Năm xuất bản "2017") cho kết quả tất cả tài liệu có nhan đề có chữ Quảng Bình và năm xuất bản 2017 như hình"

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

HƯỚNG DẪN TÌM MỘT TÀI LIỆU CỤ THỂ THEO NHAN ĐỀ TÀI LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÌM CƠ BẢN

 
 

+ Tìm cuốn sách"Quảng Bình khoa lục" , nhập từ khóa vào mục Nhan đề sau đó kích vào nút Tìm kiếm sẽ cho ra kết quả như với những cuốn sách có nhan đề như hình   

 
 

+ Khi xác định đúng cuốn sách cần tìm có thể chọn vào thẻ "Vị trí tài liệu" như hình sẽ hiện thông tin vị trí của cuốn sách tại các phòng kho(mượn, đọc, Địa chí). Nếu có nhu cầu muốn mượn tại thư viện thì mời quý bạn đọc đến gặp trực tiếp Thủ thư các kho phòng để làm thủ tục mượn.

 
     
 
THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH