Thư mục chuyên đề Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Thứ hai - 06/05/2024 20:59 Đọc văn bản audio
Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng. Thể hiện tình đoàn kết chiến đấu bền chặt, thủy chung, son sắc giữa quân đội và nhân dân ba nước Đông Dương; sự đoàn kết, giúp đỡ, ủng hộ của các nước anh em, bạn bè Quốc tế. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã mở thêm một trang chói lọi trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng ấy đã đưa cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng lợi vĩ đại, đánh dấu một bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam; giải phóng một nửa đất nước đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình tan rã từng mảng lớn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Chiến thắng ấy mãi làm vẻ vang dân tộc Việt Nam gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyễn Giáp.
Thư mục chuyên đề Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ  (07/5/1954 - 07/5/2024)
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Thư viện tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc thư mục sách chuyên đề:

1. Điện Biên Phủ - Những ký ức hào hùng / Nguyễn Đình Thi, Hoài An.... - H. : Hồng Đức, 2017. - 194tr. ; 21cm
Từ khóa: Lịch sử, Chiến Thắng Điện Biên Phủ, Việt Nam
Phân loại: 959.7041/ Đ305B
Ký hiệu kho: Đọc: D.003023
                       Mượn: M.003793; M.003794

2. Những Anh hùng trên đồi A1 : Tập truyện ký / Nguyễn Chu Phác. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014. -. - 249 tr. ; 21 cm
Từ khóa: Điện Biên Phủ; Chiến tranh Đông Dương 1946-1954; Anh hùng; Trận đánh; Việt Nam
Phân loại: 959.7041/ NH556A
Ký hiệu kho: Đọc: D.000562
                       Mượn: M.000584

3. Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953 - 1954 / Trần Cư, Phú Bằng, Nguyễn Tiếp... ; Nguyễn Văn Khoan b.s, s.t. - H. : Thông tin và truyền thông, 2009. - 161tr. : minh hoạ ; 21cm
Từ khóa: Chiến thắng Điện Biên Phủ; Kháng chiến chống Pháp; Việt Nam
Phân loại: 959.7041 / K250C
Ký hiệu kho: Đọc: D.005638
                       Mượn: M.007543

4. Âm vang Điện Biên / Lưu Trọng Lân, Ngô Đạt, Đỗ Sâm.... - H. : Văn học, 2017. - 283tr. ; 19cm
Từ khóa: Chiến dịch Điện Biên Phủ; Kháng chiến chống Pháp; Lịch sử
Phân loại: 959.7041/ Â120V
Ký hiệu kho: Đọc: D.004759
Mượn: M.006350

5. Chiến thắng Điện Biên Phủ thắng lợi của sức mạnh Việt Nam / Vũ Thiên Bình s.t, t.c.. - H. : Hồng Đức, 2019. - 395tr. : ảnh, bảng ; 27cm
Từ khóa: Chiến thắng Điện Biên Phủ; Lịch sử; Việt Nam
Phân loại: 959.7041/ CH305T
Ký hiệu kho: Tra cứu: TC.02324; TC.02325
                       

6. Dấu ấn Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ / Quí Lâm s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 395tr. : ảnh, bảng ; 27cm
Từ khóa: Chiến thắng Điện Biên Phủ; Lịch sử; Việt Nam
Phân loại: 959.7041/ D125Â
Ký hiệu kho: Tra cứu: TC.02312; TC.02314; TC.02315

7. Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử : Hồi ức / Võ Nguyên Giáp; Hữu Mai thể hiện : Quân đội nhân dân, 2000. -. - 476 tr. : ảnh ; 21 cm.
Từ khóa: Điện Biên Phủ; Kháng chiến chống Pháp; Lịch sử hiện đại; Võ Nguyên Giáp; Điện Biên
Phân loại: QB.85(92) / V.400.N
Ký hiệu kho: Địa chí: DC.141796

8. Đường tới Điện Biên Phủ : Hồi ức / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai thể hiện. - H. : Quân đội nhân dân, 1999. - 427tr. ; 21cm
Từ khóa: Kháng chiến chống Pháp; Chiến dịch Điện Biên Phủ; Việt Nam
Phân loại:  959.7041 / Đ561T
Ký hiệu kho: Địa chí: DC.02139; DC.02140; DC.02141

9. Điện Biên Phủ chiến thắng của sức mạnh đoàn kết / Chu Phác, Khánh Linh t.c. - H. : Hồng Đức, 2017. - 194tr. ; 21cm
Từ khóa: Chiến thắng Điện Biên Phủ; Lịch sử; Việt Nam
Phân loại: 959.7041 / Đ305B
Ký hiệu kho: Đọc: D.002024
                        Lưu động: LD.23110; LD.23111; LD.23113
                        Mượn: M.002204; M.002205

10. 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ bản hùng ca thế kỷ XX/ Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Cao Pha,...; Nguyễn Đức Cường,...b.s.. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2013. - 447tr. ; 27cm
Từ khóa: Chiến thắng Điện Biên Phủ; Lịch sử; Việt Nam
Phân loại: 959.7041/ S111M
Ký hiệu kho: Đọc: D.002802
                        Mượn: M.003452
                        Tra cứu: TC.02257

11. Những chiến thắng lịch sử từ Điện Biên Phủ đến Dinh Độc Lập / Vũ Thiên Bình s.t., t.c. - H. : Lao động, 2019. - 400tr. : ảnh, bảng ; 27cm
Từ khóa: Lịch sử; Hội trường Thống Nhất; Việt Nam; Chiến tranh biên giới Tây Nam
Phân loại: 959.7041/ NH556C
Ký hiệu kho: Tra cứu: TC.02293; TC.02294
 


12. Kể chuyện Điện BIên Phủ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Hữu Mai ; Tranh: Huy Toàn. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2020. - 52tr. : tranh vẽ ; 16cm
Từ khóa: Việt Nam; Chiến dịch Điện Biên Phủ; Lịch sử
Phân loại: 959.704/ K250C
Ký hiệu kho: Thiếu Nhi: TN.006032; TN.006033; TN.006034
 

13. Đường lối chiến tranh nhân dân trong tư duy quân sự Võ Nguyên Giáp / Phan Văn Giang, Nguyễn Tân Cương, Đỗ Hồng Lâm,... ; Đông Phương s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. : ảnh ; 19cm
Từ khóa: Võ Nguyên Giáp; Tư duy; Quân sư;
Phân loại: 959.7041/ S111M
Ký hiệu kho: Đọc: D.008703; D.008851
                        Mượn: M.012629; M.012630

14. Tầm nhìn của chiến lược gia kiệt xuất Võ Nguyên Giáp / Quí Lâm tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 202016. - 383tr. ; 27cm
Từ khóa: Võ Nguyên Giáp; Lịch sử; Nhân vật lịch sử; Việt Nam.
Phân loại: 959.704092 / T120N
Ký hiệu kho: Địa chí: DC.02264

15. Sống mãi một huyền thoại / Báo Lao Động tuyển chọn. - H. : Lao động, 2014. - 279tr. : ảnh ; 27cm
Từ khóa: Võ Nguyên Giáp; Cuộc đời, Sự Nghiệp; Hoạt động cách mạng; Việt Nam
Phân loại: 959.704092/ S455M
Ký hiệu kho: Đọc: D.002207; D.002208;
                        Mượn: M.002421; M.002422;
Địa chí: DC.02081; DC.02082; DC.02083; DC.02084

16. Đại tướng Võ Nguyên Giáp những khoảnh khắc còn mãi / Trần Hồng. - H. : Phụ nữ, 2018. - 148tr. ; 25cm. - ( Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
Từ khóa: Võ Nguyên Giáp; Cuộc đời, Sự Nghiệp; Việt Nam
Phân loại: 959.704092/ Đ103T
Ký hiệu kho: Đọc: D.002203; D.002204;
                        Mượn:002417; M.002418
                        Địa chí: DC.02076; DC.02077; DC.02078; DC.02660
 


17. Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thế kỷ XX/ Lê Thị Hằng s.t., tuyển chọn. - H. : Tài chính, 2020. - 351tr. ; 27cm
Từ khóa: Võ Nguyên Giáp; Cuộc đời, Sự Nghiệp;
Phân loại: 959.704092/ Đ103T
Ký hiệu kho: Đọc: D.004344
                        Địa chí:DC.02099; DC.02100; DC.02101; DC.02102

18. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ người thầy dạy sử tới vị Đại tướng viết nên lịch sử / Ánh Dương c.b.; Lương Khoa. - H. : Thanh niên, 2020. - 199tr. ; 21cm
Từ khóa: Võ Nguyên Giáp; Cuộc đời, Sự Nghiệp; Việt Nam
Phân loại: 959.704092/ Đ103T
Ký hiệu kho: Đọc: D.004417
                        Mượn: M.005942
                        Địa chí:DC.02096; DC.02097; DC.02098;
 


19. Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp hình ảnh và tư liệu chọn lọc / Nguyễn Đức Cường s.t, t.c.. - H. : Thời đại, 2011. - 193tr. ; 26cmTừ khóa: Võ Nguyên Giáp; Cuộc đời, Sự Nghiệp; Việt Nam
Phân loại: 959.704092/ Đ103T
Ký hiệu kho: Đọc: D.002205; D.02206
                        Mượn: M.002419; M.002420
                        Địa chí: DC.02079; DC.02080

20. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ / Hồ Chí Minh, Nghiêm Đình Vỳ, Bùi Đình Phong... ; S.t., b.s.: Nguyễn Đức Cường.... - H. : Văn hóa thông tin, 20136. - 447tr. ; 27cm. - ( Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)
Từ khóa: Hồ Chí Minh; Võ Nguyên Giáp; Bài viết; Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Phân loại: 959.7041 / CH500T
Ký hiệu kho: Đọc: D.002803
                        Mượn: M.003453
                        Tra cứu: TC.02258
Thư viện tỉnh Quảng Bình trân trọng kính giới thiệu đến quý bạn đọc.

Nguồn tin: Trần Phương - Đỗ Hiền (TVQB)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây