Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.23/2261
Title: Giáo trình mật mã học và an toàn thông tin
Authors: TS. Thái Thanh Tùng
Keywords: Công nghệ thông tin
Mật mã học
Bảo mật thông tin
Issue Date: 7-2011
Publisher: NXB Thông tin và Truyền thông
Abstract: Nội dung giáo trình trình bày những khái niệm và định nghĩa chung về bảo mật thông tin, đi sâu phân tích 2 loại mã hóa: mã khóa bí mật cùng các giao thức, thuật toán trao đổi khóa mã và mã bất đối xứng hay mã khóa công khai và khóa riêng với những ứng dụng cụ thể của nó. Bên cạnh đó, nội dung giáo trình giới thiệu đến một vấn đề rất có ý nghĩa hiện nay trong các giao dịch thương mại điện tử, ngân hàng trực tuyến đó là: Chữ ký điện tử, chữ ký số và vấn đề phân phối khóa công khai với các hệ thống hạ tầng cơ sở khóa công khai PKI và chuẩn X509 cũng như hệ thống mạng lưới tin cậy và giao thức PGP. Đặc biệt phần cuối giới thiệu các giao thức và chuẩn mã hóa thông dụng nhất trên Internet trong các dịch vụ bảo mật thư điện tử như S/MIME, những giao thức và chuẩn mã hóa sử dụng để bảo đảm an toàn thông tin đặc biệt quan trọng trong thương mại điện tử, ngân hàng điện tử, như SSL/TLS và HTTPS, FTPS, SET, SSH, IPsec… Ở cuối mỗi phần lý thuyết, giáo trình cung cấp một danh mục các phần mềm ứng dụng thương mại và phi thương mại để người đọc tiện tra cứu, sử dụng
Description: 220 trang
URI: http://hdl.handle.net/11744.23/2261
Appears in Collections:Công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : giao-trinh-mat-ma-hoc-va-he-thong-thong-tin-an-toan.pdf
  • Description : 
  • Size : 3,36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.