Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.23/2260
Title: Cơ sở an toàn thông tin
Authors: Nguyễn Khanh Văn
Keywords: Công nghệ thông tin
Bảo mật thông tin
Issue Date: 2014
Publisher: Sachvui.vn
Abstract: Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin cung cấp một tiếp cận tổng thể tới các khái niệm cơ bản về các vấn đề xung quanh bảo vệ các hệ thống tin học (HTTH). Đồng thời các kiến thức cụ thể về các lĩnh vực riêng trong an toàn và bảo mật máy tính (computer securrity) cũng được giới thiệu ở mức độ tiệm cận chuyên sâu; qua đó người đọc có được một hình dung cụ thể tuy còn chưa đầy đủ toàn diện về các chủ đề nghiên cứu chính trong lĩnh vực.
Description: 226 trang
URI: http://hdl.handle.net/11744.23/2260
Appears in Collections:Công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : an-toan-va-bao-mat-he-thong-thong-tin_nguyen-khanh-van_giao-trinh-co-so-an-toan-thong-tin-050414-[cuuduongthancong.com].pdf
  • Description : 
  • Size : 3,59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.