Thời gian mở cửa phục vụ đọc giả
Đăng ngày:  29/03/2016   
 

GIỜ MÙA HÈ


  Buổi sáng: 7 giờ – 11 giờ       Buổi chiều: 14 giờ  – 16 giờ 30 phút


GIỜ MÙA ĐÔNG

       Buổi sáng: 7 giờ 30 phút  – 11 giờ 30 phút      Buổi chiều: 13 giờ 30 phút – 16 giờ