Giới thiệu sách: Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu
Đăng ngày:  16/05/2022   
 
Giới thiệu sách: Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu

 Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu / Alain Ruscio ; Dịch: Nguyễn Đức Truyến ; Lê Trung Dũng h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 491tr. ; 24cm

 Cuốn sách là công trình khảo cứu được thực hiện nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 – 02/9/2019) của Alain Ruscio, nhà báo, nhà sử học người Pháp, người đã dành phần lớn cuộc đời nghiên cứu về lịch sử chủ nghĩa thực dân Pháp, Đông Dương, Việt Nam và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung cuốn sách bao quát toàn bộ hành trình sự nghiệp cách mạng của Người theo trình tự thời gian kể từ khi Người đặt chân đến nước Pháp (năm 1919) cho đến khi Người đi xa (02/9/1969) trên cơ sở tổng hợp những bài viết của chính Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư liệu quý được lưu trữ tại cơ quan lưu trữ của Pháp. Ngoài ra, cuốc sách cũng chứa đựng nhiều tư liệu của các nhân vật chính trị và bạn bè viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo tác giả, ông đã chọn cách biên soạn này để đưa ra một chân dung hoàn chỉnh dưới nhiều góc độ khác nhau về người mà ông luôn dành sự kính trọng và lòng ngưỡng mộ lớn lao, giống như của những đứa con dành cho người cha kính yêu khi được chứng kiến cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh của Người.

Thư viện tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tâm Bình (TVQB)