Giới thiệu sách: Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam
Đăng ngày:  16/05/2022   
 
Giới thiệu sách: Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam

            Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam.- H. : Văn hóa dân tộc, 2014.- 148tr. ; 24cm

Trong trái tim đồng bào các dân tộc Việt Nam, Bác Hồ là tấm gương về yêu nước và cách mạng, về đoàn kết các dân tộc, về tình thương yêu đồng bào, về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đồng bào các dân tộc Việt Nam luôn nồng nàn một tình yêu thiết tha đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

           Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022). Thư viện tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu cuốn sách Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Namcủa nhóm tác giả: PGS.TS Lê Ngọc Thắng, Vũ Anh Minh, Nguyễn Tuệ Minh biên soạn. Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam tập hợp những sự kiện, hình ảnh, đặc biệt là hình ảnh về thành tựu trong củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng của Bác với đồng bào các dân tộc của Việt Nam. Cuốn sách dày 145 trang, bao gồm 2 phần chính:

             Phần I: Bác Hồ - Tấm gương trọn đời vì nước vì dân

             Phần II: Bác Hồ - Niềm tin yêu của đồng bào các dân tộc Việt Nam

Cuốn sách phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm khẳng định những giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, niềm tin yêu, lòng biết ơn vô hạn của đồng bào các dân tộc Việt Nam đối với Bác Hồ qua đó động viên nhân dân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, đặc biệt là khuyến khích thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của nước nhà, làm theo tấm gương Bác Hồ, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến, làm chủ cuộc sống, trung với nước, hiếu với dân.

            Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc !

Tâm Bình (TVQB)