Giới thiệu cuốn sách: Đường Bác Hồ đi cứu nước
Đăng ngày:  16/05/2022   
 
Giới thiệu cuốn sách: Đường Bác Hồ đi cứu nước

       Đường Bác Hồ đi cứu nước / Trình Quang Phú tuyển chọn, b.s.. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 676tr. ; 21cm
       Cuốn sách  Đường Bác Hồ đi cứu nước  được GS.TS. Trình Quang Phú tuyển chọn và biên soạn từ nhiều tác phẩm và bài báo viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, khái quát những sự kiện về gia đình, tuổi thơ của Bác, con đường Bác bôn ba khắp năm châu để đến với chủ nghĩa Mác Lênin, tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc khỏi ách nô lệ, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, những sự kiện chính trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh...
      Nội dung cuốn sách gồm nhiều câu chuyện có khi được tác giả kể lại, có khi được kể lại bởi chính người trong cuộc với những tình cảm rất chân thành, sâu sắc, những kỷ niệm không thể nào quên, nhờ đó Bác Hồ của chúng ta thật gần gũi, giản dị và thân thiết như vị Cha già của dân tộc nhưng cũng là vị lãnh tụ thật lớn lao, vĩ đại .
   Ngôn từ của cuốn sách giản dị, câu chuyện hấp dẫn, gần gũi, nội dung sâu sắc, cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị thiết thực để bạn đọc tiếp tục tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
   Thư viện tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Lan Phương(TVQB)