Giới thiệu bộ sách: Mình cực siêu
Đăng ngày:  30/06/2021   
 
Giới thiệu bộ sách: Mình cực siêu

 Một cuốn sách nuôi dưỡng phẩm chất ưu tú, khởi động sức mạnh tâm hồn, không chỉ giúp chúng ta giúp nuôi dưỡng năng lực học tập, tư duy mẫn tiệp, tinh thần hợp tác, nguồn kiến thức phong phú, đạo đức cao thượng mà còn giúp tạo lập nên những thói quen tốt trong cuộc sống cùng tư tưởng, tình cảm lành mạnh ngay khi còn nhỏ.

            Bộ sách "Mình cực siêu " là những câu chuyện ngắn gọn, súc tích, giàu tính triết lý và rất thú vị, có thể giúp trẻ lĩnh hội được trí tuệ trưởng thành. 05 tập sách với các chủ đề:

            - Xin cảm ơn! Tôi yêu mọi người;

            - Tạm biệt nhé, những thói quen xấu;

            - Thách thức khó khăn;

            - Nụ cười mang đến ánh dương;

            - Cố lên, tôi ơi!

            Sẽ chú trọng dẫn dắt trẻ nuôi dưỡng thói quen tốt, những phẩm chất đạo đức cao thượng và những phương pháp làm việc thông minh, không chỉ có tính dự kiến mà còn giàu tính bền vững, dài lâu. Giúp các em có thể học được những kỹ năng tri thức cần thiết, vừa có thể nuôi dưỡng được thói quen và phẩm cách tốt, chuẩn bị sẵn sàng để bước vào đời.

 

            Thư viện tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc! 

Đỗ Hiền(TVQB)