Liên hiệp Thư viện Bắc Miền Trung tổ chức Hội nghị giao ban giữa nhiệm kỳ 2020 - 2022
 Đăng ngày:  31/03/2021       
    Trong hai ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2021, tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Liên hiệp Thư viện Bắc Miền Trung tổ chức Hội nghị giao ban giữa nhiệm kỳ 2020 - 2022

Toàn cành Hội nghị 

            Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị;  Đại diện lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ văn hoá  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Trị và các đại biểu là lãnh đạo và cán bộ của 6 thư viện thành viên.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo Sơ kết hoạt động Liên hiệp Thư viện Bắc Miền Trung giữa nhiệm kỳ và Phương hướng nhiệm vụ cuối nhiệm kỳ 2020 -2022. Đại diện lãnh đạo các Thư viện thành viên đã báo cáo những thuận lợi, khó khăntrong triển khai hoạt động thư viện trong tình hình phát triển mới tại mỗi địa phương, đặc biệt các thư viện thành viên Liên hiệp đã đóng góp ý kiến, và đưa ra những giải pháp nhằm chuẩn bị tốt nhất việc triển khai các hoạt động chung Liên hiệp Thư viện Bắc Miền Trung trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hương - Phó Giám đốc Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên hiệp thư viện Bắc miền Trung trong nữa nhiệm kỳ qua và mong rằng từ nay cho đến kết thúc nhiệm kỳ, các thư viện trong Liên hiệp cần chủ động, sáng tạo, đoàn kết và tiếp tục đổi mới hơn nữa hoạt động thư viện; luôn thích ứng với hoàn cảnh, điều kiện - đặc biệt trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0; tăng cường chia sẻ nguồn lực thông tin; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương và khu vực góp phần nâng cao văn hóa đọc cho nhân dân.

Nằm trong chương trình sơ kết hoạt động nhiềm kỳ lần này, Liên hiệp Thư viện Bắc Miền Trung còn tổ chức tham quan thực tế và tặng 550 bản sách cho Thư viện huyện đảo Cồn Cỏ; Trao đổi sách địa chí giữa các thư viện thành viên,...

            Thông qua việc tổ chức thành công hội nghị lần này, hy vọng với sự  liên kết mạnh mẽ và các hoạt động chung của Liên hiệp Thư viện Bắc miền Trung sẽ góp phần xây dựng và phát triển Văn hóa đọc trong thời đại mới.

Lê Thị Mai Linh (TVQB)