Trưng bày sách, báo Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/2/2021)
 Đăng ngày:  04/02/2021       
    Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 03/02/ 2021, tại Thư viện tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trưng bày sách, báo với chủ đề "Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại".

              Thông qua việc tổ chức trưng bày, triển lãm nhằm giúp bạn đọc  hiểu rõ hơn lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; về vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng trong suốt 91 năm qua nhằm khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

            Với không gian trưng bày đẹp mắt, sinh động Thư viện tỉnh đã giới thiệu với bạn đọc hơn 1.000  bản sách viết về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam;  các đồng chí là Tổng Bí thư của Đảng Cộng Sản Việt Nam qua các thời kỳ, sách viết về những móc son lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng và đặc biệt là sách viết về các kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, các văn kiện Đảng qua các kỳ Đại hội, v.v... Bên cạnh đó Thư viện tỉnh Quảng Bình cũng giới thiệu với bạn đọc những cuốn sách viết về các nhân vật lịch sử, các danh nhân văn hóa của vùng đất Quảng Bình qua các thời kỳ.

            Cũng tại cuộc trưng bày, triển lãm, đã có hơn 200 tờ báo Xuân từ Trung ương đến các địa phương được trưng bày để phục vụ bạn đọc.

            Hoạt động trưng bày, triển lãm sách, báo mỗi khi Tết đến Xuân về của Thư viện tỉnh luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Chương trình trưng bày, triễn lãm sách báo chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 03/02/2021đến ngày 09/02/2021 để phục vụ bạn trong những ngày đầu năm mới.

Thu Hà(TVQB)