Sẽ không còn mỗi nơi một kiểu
 Đăng ngày:  24/04/2019       
    VHO- Chắc chắn điều ấy sẽ không còn xảy ra khi Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định “Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030”. Và có hiệu lực kể từ ngày ký 18.4.2019. Sở dĩ cần phải nhấn mạnh như vậy là bởi từ năm ngoái đến trước thời điểm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành quy hoạch trên đã có một số địa phương rậm rịch,  thậm chí đã ra nghị quyết triển khai việc sáp nhập hoặc hợp nhất một số thiết chế văn hóa cấp tỉnh, thành phố, khiến dư luận phản ứng.

 Toàn cảnh hội thảo “Phát triển và đổi mới hoạt động thư viện trong thời kỳ mới” do Bộ VHTTDL tổ chức ngày 5.12.2018 tại Hà Nội

 

Cụ thể, trên thực tế một số tỉnh đã có chủ trương và triển khai sáp nhập thư viện cấp tỉnh, cấp huyện với các cơ sở văn hóa khác. Đơn cử như Tỉnh ủy Long An, Lai Châu, Kon Tum đã ban hành Nghị quyết, kế hoạch triển khai sáp nhập thư viện tỉnh với bảo tàng, Ban quản lý di tích tỉnh; Lào Cai sáp nhập thư viện tỉnh với trung tâm Văn hóa và triển khai thực hiện trong năm 2018… Ngay khi có thông tin này, dư luận báo chí và đặc biệt dư luận cán bộ, nhân viên thư viện, bảo tàng của những địa phương đó gần như “đứng ngồi không yên” vì họ cho rằng, cách sáp nhập hoặc hợp nhất như thế mang tính cơ học nhiều hơn, đồng thời gây khó khăn cho công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ. Trước thực tế này nhiều chuyên gia, nhà quản lý cũng đã lên tiếng chỉ ra những bất cập không đáng có trong việc triển khai sáp nhập hoặc hợp nhất của những thiết chế văn hóa quan trọng đó.

Nay sẽ không còn mỗi nơi mỗi kiểu nữa bởi trong Quyết định của Thủ tướng vừa đề cập ở trên đã chỉ rõ: Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cơ bản có một bảo tàng cấp tỉnh. Giai đoạn 2021-2030, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục duy trì một bảo tàng cấp tỉnh. Đơn vị sư nghiệp công lập trong lĩnh vực thư viện cũng được quy định: Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương duy trì một thư viện cấp tỉnh. Giai đoạn 2021-2030, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục duy trì một thư viện cấp tỉnh.

Và điều này cũng được hiểu, thư viện cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh sẽ được đứng độc lập và sẽ không có chuyện “tách ra nhập vào” với những thiết chế khác. Vậy những địa phương đã tiến hành sáp nhập hoặc hợp nhất một số thiết chế văn hóa cấp tỉnh thì sẽ như thế nào. Tin rằng, những địa phương đó sẽ phải thực hiện nghiêm túc theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn (http://vanhoaonline.com.vn)