HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU QUA OPAC

     Khi truy cập vào trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh (thuvienquangbinh.gov.vn) trên thanh Menu ngang kích chuột vào mục "TRA CỨU OPAC"

=>  Hệ thống trình duyệt sẻ chuyển đến cổng tra cứu tài liệu Opac của thư viện

=> Tiếp theo kích chuột vào thẻ "Tra cứu" để chuyển sang chế độ tra cứu

=> Nhập vào điều kiện cần tra cứu:   

   + Tra cứu theo từng điều kiện tìm kiếm "Nhan đề", "Tác giả", "năm xuất bản" .....  hoặc tra cứu kết hợp nhiều điều kiện "AND" 

=> Tiếp theo kích chuột nút "Tìm kiếm"

=> Kết quả tìm kiếm sẻ hiện ra. Bạn cần chọn tài liệu mình cần tìm bằng việc kích chuột vào phần nhan đề thì thông tin cuốn tài liệu sẻ hiện ra đầu đủ và được đặt ở đâu trên giá.

 => Bạn có thể tìm đến tài liệu và mượn hoặc liên hệ với thủ thư để làm thủ tục mượn.