Trang chủ Giới thiệu Tra cứu tài liệu Tổ chức Đăng ký thẻ góp ý
  Thứ năm, Ngày 30/06/2022
THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 -19/5/2022) VÀ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM QUẢNG BÌNH (16/6/1957-16/6/2022)
MỤC tin tức
Tin hoạt động
Tin tức- Sự kiện
Tài nguyên Thư viện
sách - báo- tạp chí
Giới thiệu sách hay
Thư mục chuyên đề
Danh mục sách mới
Danh mục sách Địa chí
Văn bản chuyên ngành
Nghề thư viện
Thư viện thông báo
dành cho bạn đọc
Thủ tục làm thẻ
Lịch phục vụ bạn đọc
Nội quy thư viện
Thư viện cơ sở
tìm kiếm tài liệusách hay
Giới thiệu cuốn sách: Tai nạn và phòng tránh ------------------------------------------ THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 -19/5/2022) VÀ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM QUẢNG BÌNH (16/6/1957-16/6/2022) ------------------------------------------ Giới thiệu cuốn sách: Hồ Chí Minh - Con người và thời đại, dấu ấn trong lòng dân tộc ------------------------------------------
Trang chủ > Thư mục chuyên đề >
Thư mục chuyên đề: Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất nước(30/4/1975-30/4/2022) và 68 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2022)
 
Thư mục chuyên đề: Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất nước(30/4/1975-30/4/2022) và 68 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2022)

             Đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, cả nước cùng tiến lên CNXH. Thắng lợi này đã đi vào lịch sử nước ta và của thế giới, như một trang sử chói lọi ở những năm 70 của thế kỷ XX, mang tầm quốc tế, tầm thời đại sâu sắc.

           Nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và 68 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Thư viện tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Thư mục chuyên đề: "Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước  (30/4/1975- 30/4/2022) và 68 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022)"

 

1. Đại thắng mùa xuân 1975 thắng lợi của những tư tưởng và tình cảm lớn : Sách tham khảo / Phạm Hồng Việt. - H. : Chính trị quốc gia, 2015. -. - 135tr. ; 21cm

Từ khóa:Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam

Phân loại:959.7043Đ103T

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000831

            Mượn: M.000900

 

2. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975. (Vie). / Hồ Khang (ch.b), Trần Tiến Hoạt, Nguyễn Xuân Năng.- H.: Chính trị quốc gia, 2015. - 9 tập; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Từ khóa:Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam

Phân loại:959.7043L302S

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000926

            Mượn: M.000878 

 

3. Hồ Chí Minh và niềm tin tất thắng. (Vie). : Bắc Nam sum họp một nhà/ Vũ Kim Yến,Văn Thị Thanh Mai, Hồ Sĩ Hiệp...biên soạn.- H.: Văn hóa thông tin, 2015. - 200 tr.; 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Việt Nam

Phân loại: 959.704092H450C

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000280, D.001660

            Mượn: M.000261, M.001737 - M.001738

4. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. (Vie). / Đỗ Tất Thắng, Phạm Thúy Nga sưu tầm, tuyển chọn.- H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 1003tr.: Ảnh đen trắng; 27cm

Từ khóa:Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Nhân vật lịch sử, Chiến dịch, Võ Nguyên Giáp, Việt Nam

Ký hiệu kho:

            Địa chí: DC.141768

 

5. Cuộc kháng chiến chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam: Sự lựa chọn lịch sử / Nguyễn Thị Việt Nga biên soạn. - H. : Khoa học xã hội, 2015. -. - 298 tr. : Ảnh ; 21 cm

Từ khóa:Lịch sử, Tổng tiến công mùa xuân 1968, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam

Phân loại:959.7043C514K

Ký hiệu kho:

            ĐọcD.000527

            Mượn: M.000273

 

6. Cuộc tổng tiến công của quân giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1968. (Vie). : Qua tài liệu lưu trữ của chính quyền Sài Gòn. - Tái bản có sửa chữa bổ sung.- H.: Chính trị quốc gia, 2015. - 400tr.; 24cm

Từ khóa:Lịch sử, Tổng tiến công mùa xuân 1968, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam

Phân loại:959.7043C514T

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000838

            Mượn: M.000869

 

7. ĐẶNG VIẾT THỦY. Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. (Vie). : Sách tham khảo, tái bản có sữa chữa bổ sung/ Đặng Viết Thủy;Đặng Thành Trung biên soạn.- H.: Quân đội nhân dân, 2015. - 319tr.; 21cm

Từ khóa:Lịch sử, Tổng tiến công mùa xuân 1975, Sách tham khảo, Việt Nam

Phân loại:959.7043T.455T

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000533

            Mượn: M.000345

 

8. Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris / Võ Văn Sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2015. -. - 299tr. ; 18cm

Từ khóa:Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam

Phân loại:959.7043CH305D

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000828

            Mượn: M.000895

 

9. NGUYỄN THỊ VIỆT NGA. Cuộc kháng chiến chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam sự lụa chọn lịch sử. (Vie). : Sự lựa chọn lịch sử/ Nguyễn Thị Việt Nga biên soạn.- H.: Khoa học xã hội, 2015. - 298 tr.: Ảnh; 21 cm

Từ khóa:Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam

Phân loại:959.704 3C514K

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000527

            Mượn: M.000273

 

10. Sức mạnh văn hóa Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. (Vie). / Lê Văn Dũng, Phan Ngọc, Võ Văn Đàn...; Phạm Bá Toàn s.t, b.s..- H.: Quân đội nhân dân, 2015. - 224 tr.; 21 cm

Từ khóa:Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam, Văn hóa

Phân loại:959.704 3S552M

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000524

            Mượn: M.000270

 

11. Tìm hiểu lịch sử Việt Nam qua các sự kiện thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. (Vie). / Nguyễn Anh s.t, t.c.- H.: Hồng Đức, 2015. - 237 tr.; 20 cm

Từ khóa:Lịch sử Việt Nam, Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ, Sự kiện

Phân loại:959.7T310H

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000902

            Mượn: M.000793

 

           12. Những người con quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của miền Nam anh hùng. (Vie). / Trần Mai Hạnh, Đức Kiều, Nguyễn Công Thuấn,....- H.: Quân đội nhân dân, 2015. - 224 tr.; 21 cm

ĐTTS ghi: Báo quân đội nhân dân

Từ khóa:Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Bài Viết, Việt Nam, Miền Nam

Phân loại:959.704 3NH556NG

 hiệu kho:

            Đọc: D.000522

            Mượn: M.000269

 

13. Những người con sắt đá, kiên trung của miền Nam anh hùng. (Vie). / Nhiều tác giả.- H.: Quân đội nhân dân, 2015. - 208tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Báo Quân đội nhân dân

Từ khóa:Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Miền Nam, Việt Nam

Phân loại:959.7043NH556NG

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000535

            Mượn: M.000347

 

14. Những người con sống mãi của miền Nam anh hùng. (Vie). / Nhiều tác giả.- H.: Quân đội nhân dân, 2015. - 220tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Báo Quân đội nhân dân

Từ khóa:Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Miền Nam, Việt Nam

Phân loại:959.7043NH556NG

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000534

            Mượn: M.000346

 

15. Những người con thành đồng Tổ Quốc của miền Nam anh hùng. (Vie). / Dương Linh, lam Phương, Bình Lâm....- H.: Quân đội nhân dân, 2015. - 234 tr.; 21cm

ĐTTS ghi : Báo Quân đội nhân dân

Từ khóa:Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Bài viết, Việt Nam, Miền Nam

Phân loại:959.7043NH556N

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000360

            Mượn: M.000491

 

16. SÔNG LAM. Bác Hồ với Miền Nam. (Vie). / Sông Lam b.s.- H.: Thanh niên, 2015. - 203 tr.; 21cm

Từ khóa:Hồ Chí Minh, Miền Nam, Lịch sử, Việt Nam

Phân loại:959.704092B101H

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000281

            Mượn: M.000262

 

17. SƠN NAM. Phong trào Duy Tân ở Bắc, Trung, Nam và Miền Nam thế kỷ XX - Thiên Địa hội và cuộc Minh Tân. (Vie). : Biên khảo/ Sơn Nam. - Tái bản lần I.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb: Trẻ, 2004. - 395tr.; 20cm

Từ khóa:Lịch sử, Lịch sử hiện đại, Phong trào Duy Tân, Phong trào cách mạng, Phong trào yêu nước, Lịch sử, Việt Nam, , , , , , , , , ,

Phân loại:959.703 9PH.431

Ký hiệu kho:

            Tra cứu: TC.091910

 

18. TRẦN TRỌNG ĐẶNG ĐÀN. Văn học trong cuộc đấu tranh tư tưởng tại miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975. (Vie). / Trần Trọng Đăng Đàn.- H.: Khoa học xã hội, 2015. - 240tr.; 21cm

Từ khóa:Nghiên cứu văn học, Đấu tranh tư tưởng, 1954 - 1975, Miền Nam, Việt Nam

Phân loại:895.922090034V115H

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001105

            Mượn: M.000912 - M.000913

 

19.VŨ KIM YẾN. Bác Hồ với miền Nam. (vie). / Vũ Kim Yến s.t., b.s..- H.: Thanh niên, 2017. - 343tr.; 21cm

Từ khóa:Chính trị gia, Miền Nam, Việt Nam

Phân loại:959.704B101H

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001879

            Mượn: M.001969

 

20. Nội các chính quyền Sài Gòn những ngày cuối tháng 4 - 1975. (Vie). / Gabrien CônCô, Alen Oátmét, Nguyễn Văn Sự... ; Phạm Bá Toàn s.t., tuyển chọn.- H.: Quân đội nhân dân, 2015. - 212 tr.; 21cm

Thư mục: tr. 209

Từ khóa:Lịch sử, Tổng tiến công mùa xuân 1975, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam

Phân loại:959.7043N452C

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000282, D.000936

            Mượn: M.000409, M.001010

Tải file đầy đủ nội dung...
TVQB  
  Các tin tức đã đăng
» Thư mục chuyên đề: Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (16/08/2021 )
» Thư mục chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi... (29/05/2020 )
» Thư mục chuyên đề: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (14/05/2020 )
» Thư mục chuyên đề: Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất... (24/04/2020 )
» Thư mục chuyên đề: 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử (17/01/2020 )
» Thư mục chuyên đề: Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (18/12/2019 )
» Thư mục chuyên đề: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (18/12/2019 )
sách xem nhiều
Giới thiệu cuốn sách: Lịch sử Quảng Bình Giới thiệu cuốn sách: Lịch sử Quảng Bình
GIỚI THIỆU SÁCH: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chân dung một huyền thoại. GIỚI THIỆU SÁCH: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chân dung một huyền thoại.
Giới thiệu sách: Khoa bảng Quảng Bình và Giáo dục- Khoa cử Triều Nguyễn Giới thiệu sách: Khoa bảng Quảng Bình và Giáo dục- Khoa cử Triều Nguyễn
tin mới nhất

Khơi nguồn tình yêu sách cho học sinh miền núi

Kỷ niệm trọng thể 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình

Trưng bày và triển lãm sách, ảnh với chủ đề:

Chi bộ Thư viện tỉnh tổ chức kết nạp đảng viên mới

Tọa đàm “Văn hóa đọc và Phát triển văn hóa đọc trong giai đoạn hiện nay”

Tưng bừng ngày Hội Văn hóa đọc năm 2022 tại Thư viện tỉnh Quảng Bình

Đẩy mạnh mô hình phục vụ Đoàn viên thanh niên

Người đọc sách cũ...

Thư viện tỉnh Quảng Bình: Tất cả vì người đọc

Trưng bày hơn 300 ấn phẩm báo, tạp chí tại Hội báo Xuân Nhâm Dần năm 2022

Chỉ đường

Video Thư viện
Quảng cáo
Thống kê

 

THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH
Trách nhiệm quản lý: Trương Thị Quỳnh Anh - Giám đốc Thư viện tỉnh
 Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh - TP Đồng Hới  - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: (0232) 3822023 - Fax: (0232) 3823827 | Email: thuvientinhqb@gmail.com
 Giấy phép số: 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Quảng Bình cấp ngày 04/10/2021

 Ghi rõ nguồn "Website Thư viện tỉnh Quảng Bình" khi phát hành lại thông tin từ Website này