Thứ tư, Ngày 15/07/2020
Thư viện Quảng Bình giới thiệu đến bạn đọc một số trang đọc sách trực tuyến
MỤC tin tức
Tin hoạt động
Tin tức- Sự kiện
Tài nguyên Thư viện
sách - báo- tạp chí
Giới thiệu sách hay
Thư mục chuyên đề
Danh mục sách mới
Danh mục sách Địa chí
Văn bản chuyên ngành
Nghề thư viện
Thư viện thông báo
dành cho bạn đọc
Thủ tục làm thẻ
Lịch phục vụ bạn đọc
Nội quy thư viện
Thư viện cơ sở
tìm kiếm tài liệusách hay
Giới thiệu cuốn sách: 100 nhà quân sự có ảnh hưởng đến thế giới ------------------------------------------ Giới thiệu cuốn sách: Lê Triều Bí Sử - Những Ẩn Số Kì Lạ ------------------------------------------ Giới thiệu cuốn sách: 25 tướng lĩnh Việt Nam ------------------------------------------
Trang chủ > Thư mục chuyên đề >
Thư mục chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Đăng ngày:  29/05/2020 Lượt truy cập: 45   in trang
 
Thư mục chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

         Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Kể từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đưa nước ta vượt qua những giai đoạn khó khăn, thử thách trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đât nước; và hiện nay là công cuộc  đổi mới CNH-HĐH, xây dựng và bảo Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hơn 90 năm trưởng thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội là một cột mốc quan trọng, để lại nhiều dấu ấn rực rỡ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thư viện tỉnh Quảng Bìnhtrân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc Thư mục chuyên đề: "Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam"

 

 

1. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Văn kiện Đảng toàn tập .- H.: Chính trị Quốc gia, 1997- 2016 .- toàn tập; 24 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

2. Tìm hiểu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 1930 - 2016 (qua các kỳ Đại hội). (Vie). / Nguyễn Hoàng Kỳ, Nguyễn Hòa, Nguyễn Minh Thức t.c.- H.: Hồng Đức, 2016. - 478tr.; 28cm.

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Việt Nam

Phân loại: 324.2590709T310H

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001715

            Mượn: M.001808

 

3. NGÔ ĐĂNG TRI. 82 năm Đảng cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử (1930-2012)/ Ngô Đăng Tri .- H.: Thông tin và truyền thông, 2010 .- 438 tr.;24 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

4. 80 năm Đảng cộng sản Việt Nam = 80 year of the communist party of Vietnam: 1930 - 2010.- Biên soạn: Vũ Quốc Khánh, Bùi Hoàng Chung, Nguyễn Thu Hương; Nguyễn Trọng Phúc viết lời; Báo Vietnam Law & Legal Forum, Phạm Đình An dịch; Kathy Shea hiệu đính .- H.: Thống tấn,2010 .- 372 tr.: ảnh; 29 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

5. Đảng Cộng sản Việt Nam - 80 năm xây dựng và phát triển .- H.: Chính trị Quốc gia, 2010 .- 1227 tr.; 24 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

6. VŨ NHƯ KHÔI. 75 năm Đảng cộng sản Việt Nam dưới ngọn cờ Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội (3/2/1930- 3.2.2005)/ Vũ Như Khôi .- 655 tr.; 22 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

7. 70 năm Đảng cộng sản Việt Nam = 70 year of the communist party of Vietnam: 1930 - 2000.- Tái bản nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3.2.1930- 3.2.2003) .- H.: Thông tấn xã, 2003 .- 2009 tr.: ảnh; 29 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

8. PHAN NGỌC LIÊN. Biên niên sử các Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam/ Phan Ngọc Liên chủ biên, Văn Ngọc Thành, Bùi Thị Thu Hà,...- H.: Từ điển bách khoa, 2006 .- 2 tập; 24 cm.

            T.1: Từ Đại hội thành lập Đảng đến Đại hội IV

            T.2: Từ Đại hội V đến Đại hội X của Đảng

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

9. NGUYỄN QUÝ. Lịch sử biên niên/ Nguyễn Quý chủ biên .- 3 tập; 24 cm.

            T.1: Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc và các tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam(1911-1922) .- 300 tr.

            T.2: Đảng lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền và thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1930-1945) .- 1115 tr.

            T.3: Đảng lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc (1945 - 1954) .- 1042 tr.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

10. NHỊ LÊ. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới vì chủ nghĩa xã hội/ Nhị Lê .- H.: Chính trị Quốc gia, 2008 .- 392 tr.; 21 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

11. Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng. (vie). / T. chọn: Nguyễn Thái Anh, Nguyễn Thị Nhung Trang.- H.: Thanh niên, 2017. - 407tr.; 21cm.

Từ khóa: Xây dựng Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phân loại: 324.2597H450C

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001870

            Mượn: M.001960

12. Một lòng vì Đảng vì Dân. (Vie). .- Huế: Nxb: Thuận Hoá, 1984. - [?] tập; 19cm

Từ khóa: Lịch sử Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

            Địa chí: DC.020931

 

13.  Đảng cộng sản Việt Nam trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử .- H.: Chính trị Quốc gia, 2011 .- 266 tr.; 21 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

14. TÔ QUANG THU. Hỏi - đáp về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng cuả các tổ chức Đảng cơ sở. (Vie). / Tô Quang Thu ch.b.- H.: Chính trị quốc gia, 2014. - 168tr.; 21cm.

Từ khóa: Cơ sở Đảng, Giám sát, Kiểm tra Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ chức Đảng, Sách hỏi đáp, Kỷ luật Đảng

Phân loại: 324.2597071H428Đ

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000888

            Mượn: M.000826

 

15. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng công tác tổ chức và hoạt động của  các tổ chức Đảng cơ sở. (Vie). / Quí Lâm, Kim Phượng .- H.: Thế giới, 2016. - 423tr.; 28cm.

Từ khóa: Đại hội đại biểu, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện, Đại hội lần thứ XII, Việt Nam

Phân loại: 324.2597071V115K

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001677

            Tra cứu: TC.02069

 

16. VŨ ĐÌNH QUYỀN,. Đảng với trí thức, Trí thức với Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (Vie). / Vũ Đình Quyền s.t, t.c..- H.: Lao động, 2016. - 400tr.; 28cm.

Từ khóa: Trí thức, Thời kì công nghiệp hóa, Hiện đại hóa, Đảng cộng sản Việt Nam,  Việt Nam, , ,

Phân loại: 324.2597075 + Đ106V +

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001738

 

17. MAI TRỰC. Đấu tranh chống biểu hiện lệch lạc trong thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng. (Vie). / Mai Trực.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015. - 250tr.; 21cm.

        ĐTTS ghi: Uỷ ban kiểm tra Trung ương

Từ khóa: Công tác Đảng, Kỹ luật Đảng, Giải quyết khiếu nại

Phân loại: 324.2597075Đ125T

Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000866

            Mượn: M.000805

 

18. LÊ VĂN GIẢNG. Phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát. (Vie). / Lê Văn giảng, Cao Văn Thống ch.b.- H.: Chính trị quốc gia, 2015. - 320tr.; 21cm

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Công tác Đảng, Kiểm tra Đảng, Giám sát

Phân loại: 324.2597075PH561T

Ký hiệu kho:

            Mượn: M.000784

 

19. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Những điều cần biết về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. (vie). / Đảng Cộng Sản Việt Nam.- H.: Văn hóa- thông tin, 2017. - 416tr.: ảnh; 27cm

Từ khóa: Kiểm tra, Xây dựng Đảng, Giám sát, Việt Nam

Phân loại: 324.2597071NH556Đ

Ký hiệu kho:

            Tra cứu: TC.02053

 

20. TRƯƠNG NGỌC NAM. Đảng ta là đạo đức là văn minh/ Đồng chủ biên: Trương Ngọc Nam, Hoàng Anh.- H.: Chính trị Quốc gia; Sự thật, 2011 .- 420 tr.; 21cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

21. ĐỖ NGỌC NINH. Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: Sách tham khảo/ Đồng chủ biên: Đỗ Ngọc Ninh, Nguyễn Văn Giang .- H.: Chính trị Quốc gia, 2008 .- 234 tr.; 21 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

22. LÊ KHẢ PHIÊU. Đảng phải có trí tuệ có năng lực và phẩm chất cách mạng tương xứng với yêu cầu của thời kỳ đổi mới/ Lê Khả Phiêu.- H.: Chính trị Quốc gia, 2006 .- 265 tr.; 21 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

23. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Phòng chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị và vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay/ Nguyễn Bá Dương .- H.: Quân đội nhân dân, 2010 .- 242 tr.; 21 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

24. HÀ THỊ KHIẾT. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ đổi mới/ hà Thị Kiết chủ biên .- H.: Chính trị Quốc gia, 2015 .- 339 tr.; 24 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

25. VŨ NHƯ KHÔI. Đảng cộng sản Việt Nam 25 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước/ Vũ Như Khôi chủ biên .- H.: Quân đội nhân dân, 2010 .- 210 tr.; 21 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

26. GIÀNG SEO PHỦ. Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc/ Giàng Seo Phủ .- H.: Chính trị Quốc gia, 2013 .- 671 tr.; 24 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

27. VŨ VĂN NHIÊN. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về "lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều" và sự vận dụng của Đảng ta: Sách chuyên khảo/ Vũ Văn Nhiên .- H.: Chính trị Quóc gia, 2010.- 219 tr.; 21 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

28. Quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụ nữ và công tác phụ nữ .- H.: Phụ nữ, 2012 .- 319 tr.; 21 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

29. NGUYỄN TRỌNG PHÚC. Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam 1930 - 2006/ Nguyễn Trọng Phúc chủ biên .- H.: Lao động, 2006 .- 760 tr.; 28 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

 

30. Văn kiện Đảng về phát triển nông nghiệp .- H.: Chính trị Quốc gia, 2009 .- 2006 tr.; 24 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

31. Văn kiện Đảng về phát triển kinh tế - xã hội từ đổi mới năm 1986 đến nay.- H.: Chính trị Quốc gia; Sự thật, 2014 .- 1410 tr.; 24 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

32. Văn kiện Đảng về thương mại dịch vụ .- H.: Chính trị Quốc gia, 2009 .- 400 tr.; 24 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

33. Văn kiện Đảng về lao động việc làm .- H.: Chính trị Quốc gia, 2011 .- 479 tr.; 24 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

34.CHU CHÍ HÒA. Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở nông thôn: sách tham khảo/ Chu Chí Hòa .- 590 tr.; 21 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

35. Một số chuyên đề lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia, 2007 .- T.1; 21cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

36. TRƯƠNG MINH DỤC. Góp phần nghiên cứu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam/ Trương Minh Dục .- H.: Chính trị Quốc gia, 2009 .- 619 tr.;22 cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

37. BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY QUẢNG BÌNH. 75 năm Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh. (Vie). : Đề cương tuyên truyền.- Quảng Bình: Ban tuyên giáo, 2005. - 63tr.; 21cm.

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Lịch sử Đảng, Quảng Bình

Ký hiệu kho:

            Địa chí: DC.061028

 

38. Đảng Bộ Quảng Bình từ đại hội đến đại hội. (Vie). : Tài liệu phục vụ Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII.- Quảng Bình: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, 2000. - 56tr.; 21cm.

Từ khóa: Đại hội, Lịch sử, Đại hội Đảng, Quảng Bình

Ký hiệu kho:

            Địa chí: DC.061027

 

39. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình. (Vie). .- Quảng Bình: Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, 2000. - 305tr.,; 21cm

Từ khóa: Đảng bộ tỉnh, Lịch sử, Quảng Bình

Ký hiệu kho:

            Địa chí: DC.060957, DC.061087, DC.061094

40. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình (1930 - 1945). (Vie). : Sơ thảo.- Quảng Bình: Đảng Bộ Quảng Bình, 1995. - 3 tập; 24cm.

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh, Lịch sử, Quảng Bình

Ký hiệu kho:

            Địa chí: DC.061038

41. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình (1975 - 2000). (Vie). .- Quảng Bình: Đảng bộ Quảng Bình, 2004. - 3 tập; 21cm.

Từ khóa: Lịch sử Đảng bộ, , Lịch sử, Quảng Bình

Ký hiệu kho:

            Địa chí: DC.060971 - DC.060975, DC.061088

Ký hiệu kho:

            Địa chí: DC.061169

 

42. Lịch sử Đảng bộ khối cơ quan dân chính đảng tỉnh Quảng Bình. (vie). : (1946 - 2005).- Quảng Bình: Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan dân chính đảng tỉnh Quảng Bình, 2010. - 286tr.; 22cm

        T.1 : 1946 - 2005.- 2010

Từ khóa: Lịch sử, Đảng bộ khối, 1946 - 2005, Quảng Bình

Phân loại: 324.25970750959745L302S

Ký hiệu kho:

            Địa chí: DC.01971

43. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới.- H.: Quân đội nhân dân, 2006.- 238tr., 19cm.                                                                               

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

44. Tìm hieu quy trình tiến hành Đại Hội Đảng các cấp.- H.: Từ điển Bách khoa, 2009.- 203tr., 21cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

 

45. Bạn bè thế giới với Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị quốc gia, 201599tr., 21cm.

            Ký hiệu kho: Tổng kho

Thu Hà(TVQB)  
  Các tin tức đã đăng
» Thư mục chuyên đề: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (14/05/2020 )
» Thư mục chuyên đề: Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất... (24/04/2020 )
» Thư mục chuyên đề: 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử (17/01/2020 )
» Thư mục chuyên đề: Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (18/12/2019 )
» Thư mục chuyên đề: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (18/12/2019 )
sách xem nhiều
Giới thiệu cuốn sách: Lịch sử Quảng Bình Giới thiệu cuốn sách: Lịch sử Quảng Bình
GIỚI THIỆU SÁCH: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chân dung một huyền thoại. GIỚI THIỆU SÁCH: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chân dung một huyền thoại.
Giới thiệu sách: Khoa bảng Quảng Bình và Giáo dục- Khoa cử Triều Nguyễn Giới thiệu sách: Khoa bảng Quảng Bình và Giáo dục- Khoa cử Triều Nguyễn
tin mới nhất

Phòng đọc thiếu nhi  - Nơi

Một số hoạt động của Thư viện Quảng Bình hưởng ứng ngày sách Việt Nam 2020

Thư viện Quảng Bình giới thiệu đến bạn đọc một số trang đọc sách trực tuyến

“Cùng bạn đọc sách: Truyền cảm hứng, Kết nối và lan tỏa tri thức” - Một món quà quý dành cho bạn đọc và những người tâm huyết với văn hóa đọc

Thư viện tỉnh Quảng Bình: Trưng bày, triển lãm sách, báo mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý  2020

Thắp sáng ước mơ hoàn lương

Trưng bày sách kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam  30 năm ngày QPTD

Thư viện tỉnh Quảng Bình: Giữ lửa tình yêu với sách

Toàn bộ 6 điểm mới của Luật Thư viện 2019 vừa được thông qua

Quốc hội thông qua Luật Thư viện

Chỉ đường

Video Thư viện
Quảng cáo
Thống kê
Đang Online: 13
Tháng này: 18310
Trong năm: 223066
Lượt truy cập: 5070903

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ: THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH
Trách nhiệm quản lý: Trương Thị Quỳnh Anh - Giám đốc thư viện tỉnh
: Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh - TP Đồng Hới  - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: (0232) 3822023 - Fax: (0232) 3823827 | Email: thuvientinhqb@gmail.com
 Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền Thông Quảng Bình cấp ngày 16/02/2016

 Ghi rõ nguồn "Website Thư viện tỉnh Quảng Bình" khi phát hành lại thông tin từ Website này

Phát triển Website : Nguyễn Viết Bình (Thư viện tỉnh)