Trang chủ Giới thiệu Tra cứu tài liệu Tổ chức Đăng ký thẻ góp ý
  Thứ sáu, Ngày 09/12/2022
THƯ MỤC SÁCH CHUYÊN ĐỀ: KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022)
MỤC tin tức
Tin hoạt động
Tin tức- Sự kiện
Tài nguyên Thư viện
sách - báo- tạp chí
Giới thiệu sách hay
Thư mục chuyên đề
Danh mục sách mới
Danh mục sách Địa chí
Văn bản chuyên ngành
Nghề thư viện
Thư viện thông báo
dành cho bạn đọc
Thủ tục làm thẻ
Lịch phục vụ bạn đọc
Nội quy thư viện
Thư viện cơ sở
tìm kiếm tài liệusách hay
Giời thiệu cuốn sách: Mưu sự tại nhân ------------------------------------------ Giới thiệu cuốn sách: Hò khoan Lệ Thủy ------------------------------------------ Giới thiệu cuốn sách: Những câu chuyện đi suốt cuộc đời trẻ thơ ------------------------------------------
Trang chủ > Thư viện thông báo >
THƯ MỤC SÁCH CHUYÊN ĐỀ: KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022)
Đăng ngày:  18/08/2022 Lượt truy cập: 322   in trang
 
THƯ MỤC SÁCH CHUYÊN ĐỀ: KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022)

       Hòa chung không khí tưng bừng chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang của dân tộc để chúng ta hiểu rõ hơn các giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám đã mang lại; vừa đề cao lòng tự hào dân tộc, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc;vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.Sau thành công của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, dân chủ. Tuyên ngôn độc lập mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi con người Việt Nam và đây cũng là nguồn động viên lớn để khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ hôm nay quyết giữ vững nền độc lập tự do.

 

            Thư viện tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư mục sách chuyền đề kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

            1. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại / Vũ Thiên Bình s.t., tuyển chọn. - H. : Lao động, 2020. - 400tr. : ảnh ; 27cm.

Phân loại:                   959.7041/C102M 

Ký hiệu kho:               Đọc: D.004340; D.004341

                                    Mượn: M.005866; M.005867

 

            2. Việt Nam những sự kiện lịch sử nổi bật (1945 - 1975) / Hồng Thịnh, Thùy Dung, Thuận Yến B.S. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 294tr. ; 21cm.

Phân loại:                   959.704/V308N

Ký hiệu kho:               Đọc: D.001790;

                                    Mượn: M.001898.

            3. Cách mạng tháng 8 qua tư liệu ảnh / Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến b.s. - H. : Văn hóa thông tin, 2015. - 187tr. ; 27cm

Phân loại:                   959.7041/V102M   

Ký hiệu kho:               Đọc: D.003055; 

                                    Mượn: M.003842; M.003843

                                    Tra cứu: TC.02061;

 

            4. Hào kiệt - Anh tài dưới cờ cách mạng : Sách kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng tám / Ánh Dương chủ biên. - H. : Thanh niên, 2020. - 181tr. ; 21cm

Phân loại:                   959.704092/H108K   

Ký hiệu kho:               Đọc: D.003681; D.004421 

                                    Mượn: M.004998; M.004999; M.005949; M.005950

 

            5. Kể chuyện lịch sử Hà Nội những ngày tháng Tám / Ánh Dương chủ biên. - H. : Thanh niên, 2020. - 180tr. ; 21cm

Phân loại:                   959.731/K250C 

Ký hiệu kho:               Đọc: D.003682; D.004422

                                    Mượn: M.005000; M.005001; M.005951; M.005952

 

            6. Chủ tịch hồ chí minh từ tuyên ngôn độc lập đến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến / Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Triệu... - H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 333tr.

Phân loại:                   335.4346/CH500T

Ký hiệu kho:               Tra cứu: TC.02192; TC.02169

 

            7. Chủ tịch Hồ Chí Minh tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong tuyên ngôn độc lập / Quý Lâm Tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2015. -. - 402tr. ; 27cm.

Phân loại:                   959.704/CH500T

Ký hiệu kho:               Đọc: D.001625;

                                    Tra cứu: TC.02140.

 

            8. Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 2015. -. - 196 tr. : ảnh ; 21cm.

Phân loại:                   959.704/S550R   

Ký hiệu kho:               Đọc: D.000362;

                                    Mượn: M.000266;

 

            9. Bản tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh / Vũ Đình Quyền tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2015. - 399tr. ; 27cm.

Phân loại:                   959.704/B105T   

Ký hiệu kho:               Đọc: D.001622; 

                                    Tra cứu: TC.02077;

 

10. Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các Hiến pháp Việt nam (1946, 1959, 1980, 1992, 2013). - H. : Chính trị quốc gia, 2015. -. - 248tr. ; 21cm

Phân loại:                   342.597023/T527N

Ký hiệu kho:               Đọc: D.000865

                                    Mượn: M.000806; M.000807

 

 

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản tuyên ngôn độc lập / S.t., b.s.: Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến. - H. : Thanh niên, 2017. - 295tr. : ảnh ; 21cm

Phân loại:                   959.704/CH500T

Ký hiệu kho:               Đọc: D.001865

                                    Mượn: M.001955;

                                    Lưu động: LD.23188; LD.23189; LD.23190

 

            12. Tìm hiểu lịch sử Việt Nam qua các sự kiện thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ : / Nguyễn Anh s.t, t.c. - H. : Hồng Đức, 2015. -. - 237 tr. ; 20 cm

Phân loại:                   335.4346/CH500T

Ký hiệu kho:               Đọc: D.000902

                                    Mượn: M.000793 

 

            13. Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và cách mạng Việt Nam / Vũ Ngọc Thiên Ngân s.t, t.c.. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 450tr. ; 27cm.

Phân loại:                   959.704092/NH556C

Ký hiệu kho:               Tra cứu: TC.02259; TC.02260.

 

14. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch / Trần Dân Tiên. - Tái bản. - H. : Văn học, 2018. - 167tr. ; 21cm.

Phân loại:                   959.704092/NH556M

Ký hiệu kho:               Đọc: D.002326

                                    Mượn: M.002646; M.002647

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh người ghi dấu ấn thế kỷ / Nguyễn Đình Hùng c.b.. - H. : Văn hóa dân tộc, 2015. -. - 379tr. ; 27cm.

Phân loại:                   959.704092/CH500T

Ký hiệu kho:               Đọc: D.001671

 

16. Con đường thiên lý: từ bến nhà Rồng đến Quảng trường Ba Đình lịch sử / Lường Thị Lan sưu tầm, biên soạn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2015. -. - 216 tr. ; 21 cm.

Phân loại:                   959.704092/C430Đ

Ký hiệu kho:               Đọc: D.000279  

                                    Mượn: M.000493

 

17. Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tác phẩm mang tính lịch sử. - H. : Chính trị - hành chính, 2012. - 451tr. ; 27cm T.2: Những tác phẩm mang tính lịch sử.- 451tr.

Phân loại:                   959.70492/CH500T

Ký hiệu kho:               Tra cứu: TC. 02283; TC.02284

 

18. Hồ Chí Minh.tinh hoa và khí phách dân tộc / Phạm Văn Đồng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 653tr. ; 22cm.

Phân loại:                   959.704092/H450C

Ký hiệu kho:               Tra cứu: TC. 02235

 

19. Hồ Chí Minh và niềm tin tất thắng : Bắc Nam sum họp một nhà / Vũ Kim Yến,Văn Thị Thanh Mai, Hồ Sĩ Hiệp...biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 2015. -. - 200 tr. ; 21cm.

Phân loại:                   959.704092/H450C 

Ký hiệu kho:               Đọc: D.000280; D.001660

                                    Mượn: M.000261; M.001737; M.001738

20. Những trận đánh làm nên lịch sử / Phạm Bá Toàn sưu tầm, biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. -. - 221 tr. ; 21 cm

Phân loại:                   959.7043/NH556TR 

Ký hiệu kho:               Đọc: D.000307

                                    Mượn: M.000474

 

21. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò nhân tố chính trị -Tinh thần trong chiến tranh / Nguyễn Mạnh Hưởng. - H. : Quân đội nhân dân, 2003. - 136tr. ; 19cm.

Phân loại:                   320/T550T 

Ký hiệu kho:               Tra cứu: TC.02181; TC.02182

 

22. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong. - H. : Lao động, 2014. - 391tr. ; 21cm.

Phân loại:                   335.4346/Đ451L

Ký hiệu kho:               Tra cứu: TC.02208; TC.02209; TC.02210

 

23. Hồ Chí Minh - Ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam / Vũ Khiêu. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 410tr. ; 24cm.

Phân loại:                   959.704092/H450C

Ký hiệu kho:               Tra cứu: TC.02244;

 

24. Tuổi trẻ dũng cảm trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ / Nguyễn Văn Bé, Khánh Linh t.c. - H. : Hồng Đức, 2017. - 199tr. ; 21cm.

Phân loại:                   959.7040922/T515T

Ký hiệu kho:               Đọc: D.002026;

                                    Mượn: M.002208; M.002209;

                                    Lưu động: LD.22963; LD.22964; LD.22965

 

25. 365 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (vie). / Quốc Văn t.c và g.t.- H.: Dân trí, 2018. - 119tr.; 21cm.

Phân loại:                   335.4346/B100T

Ký hiệu kho:               Đọc: D.004660;

                                    Mượn: M.006249; M.006250;

                                   

 

 

Đỗ Hiền(TVQB)  
  Các tin tức đã đăng
» THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 -19/5/2022)... (23/05/2022 )
» Thư viện Quảng Bình giới thiệu đến bạn đọc một số trang đọc sách trực tuyến (12/01/2022 )
sách xem nhiều
Giới thiệu cuốn sách: Lịch sử Quảng Bình Giới thiệu cuốn sách: Lịch sử Quảng Bình
GIỚI THIỆU SÁCH: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chân dung một huyền thoại. GIỚI THIỆU SÁCH: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chân dung một huyền thoại.
Giới thiệu sách: Khoa bảng Quảng Bình và Giáo dục- Khoa cử Triều Nguyễn Giới thiệu sách: Khoa bảng Quảng Bình và Giáo dục- Khoa cử Triều Nguyễn
tin mới nhất

Thư viện tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức ngoại khóa cho các em Trường mầm non song ngữ ANTSCHOOL

Ý nghĩa và nguồn gốc ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 ít người biết

Đại hội Chi bộ Thư viện tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025

Thư viện tỉnh Quảng Bình tổ chức “Trưng bày sách Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022)”

Khơi nguồn tình yêu sách cho học sinh miền núi

Kỷ niệm trọng thể 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình

Trưng bày và triển lãm sách, ảnh với chủ đề:

Chi bộ Thư viện tỉnh tổ chức kết nạp đảng viên mới

Tọa đàm “Văn hóa đọc và Phát triển văn hóa đọc trong giai đoạn hiện nay”

Tưng bừng ngày Hội Văn hóa đọc năm 2022 tại Thư viện tỉnh Quảng Bình

Chỉ đường

Video Thư viện
Quảng cáo
Thống kê
Đang Online: 0009
Lượt truy cập: 316548
<

 

THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH
Trách nhiệm quản lý: Trương Thị Quỳnh Anh - Giám đốc Thư viện tỉnh
 Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh - TP Đồng Hới  - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: (0232) 3822023 - Fax: (0232) 3823827 | Email: thuvientinhqb@gmail.com
 Giấy phép số: 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Quảng Bình cấp ngày 04/10/2021

 Ghi rõ nguồn "Website Thư viện tỉnh Quảng Bình" khi phát hành lại thông tin từ Website này