Trang chủ Giới thiệu Tra cứu tài liệu Tổ chức Đăng ký thẻ góp ý
  Thứ sáu, Ngày 09/12/2022
THƯ MỤC SÁCH CHUYÊN ĐỀ: KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022)
MỤC tin tức
Tin hoạt động
Tin tức- Sự kiện
Tài nguyên Thư viện
sách - báo- tạp chí
Giới thiệu sách hay
Thư mục chuyên đề
Danh mục sách mới
Danh mục sách Địa chí
Văn bản chuyên ngành
Nghề thư viện
Thư viện thông báo
dành cho bạn đọc
Thủ tục làm thẻ
Lịch phục vụ bạn đọc
Nội quy thư viện
Thư viện cơ sở
tìm kiếm tài liệusách hay
Giời thiệu cuốn sách: Mưu sự tại nhân ------------------------------------------ Giới thiệu cuốn sách: Hò khoan Lệ Thủy ------------------------------------------ Giới thiệu cuốn sách: Những câu chuyện đi suốt cuộc đời trẻ thơ ------------------------------------------
Trang chủ > Thư viện thông báo >
THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 -19/5/2022) VÀ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM QUẢNG BÌNH (16/6/1957-16/6/2022)
 

               Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca cách mạng, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

            Hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957-16/6/2022), Thư viện tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu thư mục chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người mang sứ mệnh lịch sử". Nhằm cung cấp những tài liệu bổ ích không chỉ đem đến cho bạn đọc một cái nhìn sâu sắc trong nhận thức về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn cung cấp thêm những bài học đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều mặt công tác để chúng ta cùng học tập, rèn luyện, phấn đấu. Qua đó, góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đặc biệt là thế hệ trẻ và thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

            Thư viện tỉnh xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc !

 

1. ĐỖ HOÀNG LINH. Sự ra đời của bản Di chúc lịch sử. (Vie). / Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương s.t., b.s..- H.: Văn hóa thông tin, 2015. - 204 tr.: Ảnh; 21 cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Di chúc, Việt Nam

        Phân loại: 335.434 6S550R

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000520

            Mượn: M.000267

2. ĐỖ HOÀNG LINH. Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. (vie). / Đỗ Hoàng Linh ch.b.- H.: Văn học: Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2017. - 211tr.; 21cm. - (Bác Hồ với thế hệ trẻ)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lãnh tụ cách mạng, Anh hùng dân tộc, Chính trị gia, Danh nhân văn hóa, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001889

            Mượn: M.001978 - M.001979

 

3. 365 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (vie). / Quốc Văn t.c và g.t.- H.: Dân trí, 2018. - 119tr.; 21cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346B100T

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.004660

            Mượn: M.006249 - M.006250

4. 108 chuyện vui đời thường của Bác Hồ. (vie). / Lê Quảng Ba, Đặng Văn Cáp, Trần Hữu Tước... ; Trần Đương s.t., b.s..- H.: Thông tấn, 2008. - 119tr.; 19cm. - (Tủ sách Danh nhân Hồ Chí Minh)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Hồi kí

        Phân loại: 959.704092M458T

        Ký hiệu kho:      

            Tra cứu: TC.02195

 

5. 50 năm di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những giá trị còn mãi. (vie). / Lâm Hạnh b.s.- H.: Thanh niên, 2019. - 196tr.; 21cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Di chúc, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346N114M

        Ký hiệu kho:

            Lưu động: LD.25006 - LD.25008, LD.27137 - LD.27139

            Thư viện lưu động: TVLD.05814 - TVLD.05817

6. 9 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị - "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và một số bài dự thi đoạt giải. (vie). / Quang Lân tuyển chọn.- H.: Dân trí, 2019. - 387tr.; 27cm

        Từ khóa: Đạo đức Hồ Chí Minh, Phong cách, Tư tưởng  Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346CH311N

        Ký hiệu kho:

            Tra cứu: TC.02318

            Lưu động: LD.24896 - LD.24898

            Thư viện lưu động: TVLD.05931 - TVLD.05932          

7. Bác chỉ muốn các cháu được học hành lớn lên xây dựng Đất nước. (vie). / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn.- H.: Dân Trí, 2018. - 219tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Thiếu niên, Nhi đồng, Việt Nam, Chuyện kể

        Phân loại: 959.704B101C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.002226

            Mượn: M.002456 - M.002457

8. Bác dạy chúng ta nói và viết. (vie). / Phan Thị Ánh Tuyết s.t, t.c..- H.: Dân Trí, 2017. - 199tr.; 19cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức

        Phân loại: 174B101D

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.002588

            Mượn: M.003017 - M.003018

9. Bác dạy chúng ta về đức tính chuyên cần. (vie). / Phan Tuyết s.t., tuyển chọn.- H.: Dân trí, 2019. - 215tr.; 21cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh -)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đạo đức Hồ Chí Minh, Đức tính, Chuyên cần, Bài viết

        Phân loại: 179.9B101D

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.002590

            Mượn: M.003021 - M.003022

10. Bác Hồ viết tài liệu tuyệt đối bí mật. (vie). .- H.: Thanh niên, 2017. - 220tr.: ảnh; 21cm

        ĐTTS ghi: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch

        Phụ lục: tr. 199-215

        Thư mục : tr.216

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Di chúc, Tiểu sử

        Phân loại: 959.704092B101H

        Ký hiệu kho:

            Mượn: M.006333

11. Bác Hồ với cán bộ, nhân dân các địa phương. (vie). .- H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 637tr., 8 tr. ảnh; 21cm. - (Bộ thông tin và truyền thông)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Diễn văn, Tư tưởng, Tình cảm, Bài nói chuyện

        Phân loại: 335.4346B101H

        Ký hiệu kho:

            Tra cứu: TC.02234

12. Bác Hồ với gương sáng về tiết kiệm. (vie). / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn.- H.: Dân Trí, 2018. - 211tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đạo đúc, Phong cách, Tiết kiệm, Việt Nam, Chuyện kể

        Phân loại: 959.704B101H

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.002228, D.002671

            Mượn: M.002460 - M.002461, M.003245 - M.003246

13. Bác Hồ với ngành công an. (vie). / Phan Tuyết s.t, t.c.- H.: Hồng Đức, 2017. - 167tr.: Hình ảnh; 21cm. - (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Từ khóa: Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 363.209597B101H

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001978; D.001894

            Lưu động: LD.22969 - LD.22971

            Mượn: M.002121 - M.002122; M.001988

           

14. Bác Hồ với ngành giáo dục. (vie). / Phan Tuyết s.t., t.c.- H.: Hồng Đức: Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2017. - 218tr.; 21cm. - (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lãnh tụ cách mạng, Chính trị gia, Giáo dục, Việt Nam

        Phân loại: 370.9597B101H

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001895; D.001979

            Lưu động: LD.22972 - LD.22974

            Mượn: M.001989; M.002123 - M.002124

15. Bác Hồ với ngành nông nghiệp. (vie). / Phan Tuyết s.t, t.c.- H.: Hồng Đức, 2017. - 207tr.; 21cm. - (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nông nghiệp, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 338.109597B101H

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001988

            Lưu động: LD.22966 - LD.22968

            Mượn: M.002141 - M.002142

16. Bác Hồ với ngành quốc phòng. (vie). / Phan Tuyết s.t., t.c.- H.: Hồng Đức: Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2017. - 207tr.; 21cm. - (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lãnh tụ cách mạng, Chính trị gia, Quốc phòng, Việt Nam

        Phân loại: 355.0330597B101H

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001896

            Mượn: M.001990

17. Bác Hồ với ngành thông tin và truyền thông. (vie). .- H.: Bưu điện, 2008. - 125tr.; 21cm. - (Bộ thông tin và truyền thông)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng, Truyền thông, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346B101H

        Ký hiệu kho:

            Tra cứu: TC.02253

18. Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam. (vie). / Quí Lâm s.t.. - Xuất bản lần thứ 8.- H.: Hồng Đức, 2016. - 399tr.; 27cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Các nhóm xã hội, Phụ nữ, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092B101H

        Ký hiệu kho:

            Tra cứu: TC.02277 - TC.02278

19. Bác Hồ với sự tiến bộ của phụ nữ. (vie). / Như Quỳnh, Lê Minh Cầm, Minh Hiền...- H.: Phụ nữ, 2009. - 255tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những câu chuyện về tình thương yêu, sự quan tâm dạy bảo của Bác với chị em phụ nữ và những kỉ niệm sâu đậm, những tình cảm tha thiết của phụ nữ dành cho Bác. Một số chọn lọc các trích đoạn trong các bài viết, lời nói của Bác về vấn đề giải phóng phụ nữ và sự tiến bộ phụ nữ...

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Phụ nữ, Việt Nam, Truyện kể

        Phân loại: 305.409597B101H

        Ký hiệu kho:

            Tra cứu: TC.02199

20. Bác Hồ với sự tiến bộ của phụ nữ. (vie). / Nhiều tác giả. - Xuất bản lần thứ 8.- H.: Phụ nữ, 2008. - 255tr.; 21cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Các nhóm xã hội, Phụ nữ, Việt Nam

        Phân loại: 305.409597H419C

        Ký hiệu kho:

            Tra cứu: TC.02159 - TC.02160

21. Bác Hồ - một mẫu mực về sự giản dị và khiêm tốn. (vie). / Phan Thị Anhs Tuyết, Đặng Thị Mai Anh s.t, t.c.- H.: Dân trí, 2021. - 199tr.; 19cm

        Đầu bìa sách ghi: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Giản dị, Khiêm tốn, Đạo đức Hồ Chí Minh, Nhân cách

        Phân loại: 170B101H

        Ký hiệu kho:

            Lưu động: LD.27236 - LD.27238

22. Bác Hồ ở nước ngoài. (vie). : Hỏi và đáp/ Sông lam biên soạn.- H.: Thanh niên, 2014. - 178tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Gồm những câu hỏi - đáp về giai đoạn Bác Hồ sinh sống và hoạt động cách mạng ở nước ngoài

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng, Sách hỏi đáp

        Phân loại: 959.703B101H

        Ký hiệu kho:

            Tra cứu: TC.02204

23. Bài học dựa vào dân. (vie). / Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng Thị Mai Anh s.t; t.c..- H.: Dân trí, 2021. - 199tr.; 19cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phong cách, Đạo đức Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346B103H

        Ký hiệu kho:

            Lưu động: LD.27248 - LD.27250

24. BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY QUẢNG BÌNH. Bác Hồ với Quảng Bình - Quảng Bình thực hiện lời Bác dạy. (Vie). .- Quảng Bình: Ban Tuyên giáo, 2002. - 124tr.; 21cm

        Từ khóa: Bác Hồ, Thư từ, Hồ Chí Minh, Quảng Bình

        Ký hiệu kho:

            Địa chí: DC.060962, DC.061029

25. BÁ NGỌC. 79 mùa xuân Hồ Chí Minh. (Vie). / Bá Ngọc.- Nghệ An: Nxb Nghệ An, 2008. - 182tr.; 19cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng

        Phân loại: 959.704092B112M

        Ký hiệu kho:

            Tra cứu: TC.02189

26. BÍCH THUẬN. Bác của chúng ta. (vie). / Bích Thuận.- H.: KIm Đồng, 2015. - 176tr.: ảnh; 19cm

        Từ khóa: Hồ Chí MInh, Hoạt động cách mạng

        Phân loại: 959.704092B101C

        Ký hiệu kho:

            Thiếu nhi: TN.001768

27. BÙI ĐÌNH PHONG. Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay. (vie). / Bùi Đình Phong. - Tái bản lần thứ nhất.- H.: Thanh niên, 2017. - 218tr.; 21cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346Gi-100T

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001973; D.001866

            Lưu động: LD.24598 - LD.24600

            Mượn: M.002111 - M.002112; M.001956

28. BÙI ĐÌNH PHONG. Hồ Chí Minh hòa bình hợp tác và phát triển. (Vie). / Bùi Đình Phong.- H.: Dân trí, 2015. - 254 tr.; 21 cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hòa bình, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hòa bình, Hòa bình, Ngoại giao, Hợp tác, Phát triển, Hợp tác, Hợp tác, Phát triển, Phát triển

        Phân loại: 335.4346H450C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000907, D.001743

            Mượn: M.000825, M.001910

29. BÙI ĐÌNH PHONG. Hồ Chí Minh trí tuệ và văn hóa. (vie). / Bùi Đình Phong. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Công an nhân dân, 2017. - 448tr.; 21cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài Viết, Trí Tuệ, Văn hóa

        Phân loại: 306H450C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001874 - D.001875

            Mượn: M.001965

30. BÙI ĐÌNH PHONG. Triết lý Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam. (vie). .- H.: Thanh niên, 2017. - 238tr.; 21cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phát triển, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346TR308L

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001848; D.002022

            Lưu động: LD.23260 - LD.23262

            Mượn: M.001935; M.002200 - M.002201

Tải file đầy đủ nội dung...
Mai Linh(TVQB)  
  Các tin tức đã đăng
» Thư viện Quảng Bình giới thiệu đến bạn đọc một số trang đọc sách trực tuyến (12/01/2022 )
sách xem nhiều
Giới thiệu cuốn sách: Lịch sử Quảng Bình Giới thiệu cuốn sách: Lịch sử Quảng Bình
GIỚI THIỆU SÁCH: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chân dung một huyền thoại. GIỚI THIỆU SÁCH: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chân dung một huyền thoại.
Giới thiệu sách: Khoa bảng Quảng Bình và Giáo dục- Khoa cử Triều Nguyễn Giới thiệu sách: Khoa bảng Quảng Bình và Giáo dục- Khoa cử Triều Nguyễn
tin mới nhất

Thư viện tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức ngoại khóa cho các em Trường mầm non song ngữ ANTSCHOOL

Ý nghĩa và nguồn gốc ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 ít người biết

Đại hội Chi bộ Thư viện tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025

Thư viện tỉnh Quảng Bình tổ chức “Trưng bày sách Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022)”

Khơi nguồn tình yêu sách cho học sinh miền núi

Kỷ niệm trọng thể 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình

Trưng bày và triển lãm sách, ảnh với chủ đề:

Chi bộ Thư viện tỉnh tổ chức kết nạp đảng viên mới

Tọa đàm “Văn hóa đọc và Phát triển văn hóa đọc trong giai đoạn hiện nay”

Tưng bừng ngày Hội Văn hóa đọc năm 2022 tại Thư viện tỉnh Quảng Bình

Chỉ đường

Video Thư viện
Quảng cáo
Thống kê
Đang Online: 0011
Lượt truy cập: 315155
<

 

THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH
Trách nhiệm quản lý: Trương Thị Quỳnh Anh - Giám đốc Thư viện tỉnh
 Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh - TP Đồng Hới  - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: (0232) 3822023 - Fax: (0232) 3823827 | Email: thuvientinhqb@gmail.com
 Giấy phép số: 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Quảng Bình cấp ngày 04/10/2021

 Ghi rõ nguồn "Website Thư viện tỉnh Quảng Bình" khi phát hành lại thông tin từ Website này