Thứ hai, Ngày 25/05/2020
Thư viện Quảng Bình giới thiệu đến bạn đọc một số trang đọc sách trực tuyến
MỤC tin tức
Tin hoạt động
Tin tức- Sự kiện
Tài nguyên Thư viện
sách - báo- tạp chí
Giới thiệu sách hay
Thư mục chuyên đề
Danh mục sách mới
Danh mục sách Địa chí
Văn bản chuyên ngành
Nghề thư viện
Thư viện thông báo
dành cho bạn đọc
Thủ tục làm thẻ
Lịch phục vụ bạn đọc
Nội quy thư viện
Thư viện cơ sở
tìm kiếm tài liệusách hay
Giới thiệu cuốn sách: Những vị vua của các triều đại Việt Nam ------------------------------------------ Giới thiệu cuốn sách:Hồ Chí Minh gương Người sáng mãi ------------------------------------------ Giới thiệu cuốn sách:Hồ Chí Minh - ông Tiên sống mãi ------------------------------------------
Trang chủ > Giới thiệu sách hay >
Thư mục chuyên đề: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đăng ngày:  18/12/2019 Lượt truy cập: 177   in trang
 
Thư mục chuyên đề: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, Danh nhân văn hóa thế giới, một con người giản dị và vĩ đại, tiêu biểu cho truyền thống hàng ngàn năm lịch sử vẻ vang. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng lớn lao, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Cách đây 50 năm, trước lúc ra đi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một văn kiện lịch sử vô giá; kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của một vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - đó là bản Di chúc mà Người gọi là Tài liệu “Tuyệt đối bí mật”.

Nhằm mục đích ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; đồng thời thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, Thư viện tỉnh Quảng Bình biên soạn thư mục Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

  

Thư viện tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ 

1. ĐỖ HOÀNG LINH. Sự ra đời của bản Di chúc lịch sử. (Vie). / Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương s.t., b.s..- H.: Văn hóa thông tin, 2015. - 204 tr.: Ảnh; 21 cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Di chúc, Việt Nam

        Phân loại: 335.434 6S550R

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000520

            Mượn: M.000267

 2. Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử. (vie). / Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thế Phúc, Đỗ Trọng Bằng....- H.: Thanh niên, 2017. - 338tr.; 21cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh; Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Di chúc, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346H450C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001963

            Mượn: M.002093 - M.002094

3. Giá trị nhân văn của di chúc Hồ Chí Minh. (vie). / Phạm Thị Lai, Đinh Xuân Lâm, Lê Thị Liên....- H.: Thanh niên, 2017. - 314tr.; 21cm. - (Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc, Việt nam

        Phân loại: 335.4346GI100T

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001961

            Mượn: M.002089 - M.002090

 4. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - những giá trị bền vững. (vie). : Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/ Hải Nam b.s.- H.: Dân trí, 2017. - 103tr.; 19cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức Hồ Chí Minh, Phong cách, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346T550T

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001994

            Lưu động: LD.23266 - LD.23268

            Mượn: M.002153 - M.002154

 5. Bản tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh. (Vie). / Vũ Đình Quyền tuyển chọn và hệ thống.- H.: Hồng Đức, 2015. - 399tr.; 27cm

        Từ khóa: Lịch sử hiện đại, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập, Việt Nam

        Phân loại: 959.704B105T

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001622

            Tra cứu: TC.02077

 6. Chủ tịch Hồ Chí Minh  Tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong tuyên ngôn độc lập. (vie). / Quý Lâm t.c. và h.t..- H.: Hồng Đức, 2015. - 401tr.; 27cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập, Sự nghiệp, Hoạt động các mạng, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092CH500T

        Ký hiệu kho:

            Tra cứu: TC.02140

 7. Hồ Chí Minh - Người mang sứ mệnh lịch sử. (vie). / Nguyễn Hoàng Kỳ t.c. và b.s..- Thanh Hóa: Nxb.Thanh Hóa, 2015. - 398tr.; 27cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử, Sự nghiệp, Hoạt động các mạng, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450C

        Ký hiệu kho:

            Tra cứu: TC.02139

 8. Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tác phẩm mang tính lịch sử. (Vie). / Quảng Toản, Nguyễn Xuân Trường, Trần Công Hòa....- H.: Chính trị - hành chính, 2012. - 445tr.; 27cm

        T.1 : Cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh.- 2012

        Từ khóa: Hồ Chí  Minh, Hoạt động cách mạng, Sự nghiệp, Tiểu sử, Việt Nam

        Phân loại: 959.70492CH500T

        Ký hiệu kho:                   Đọc: D.001621            Tra cứu: TC.02076

9. BÙI ĐÌNH PHONG. Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay. (vie). / Bùi Đình Phong. - Tái bản lần thứ nhất.- H.: Thanh niên, 2017. - 218tr.; 21cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346Gi-100T

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001973

            Mượn: M.002111 - M.002112

 10. BÙI ĐÌNH PHONG. Hồ Chí Minh hòa bình hợp tác và phát triển. (Vie). / Bùi Đình Phong.- H.: Dân trí, 2015. - 254 tr.; 21 cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hòa bình, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hòa bình, Hòa bình, Ngoại giao, Hợp tác, Phát triển, Hợp tác, Hợp tác, Phát triển, Phát triển

        Phân loại: 335.4346H450C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000907, D.001743

            Mượn: M.000825, M.001910

 11. BÙI ĐÌNH PHONG. Hồ Chí Minh trí tuệ và văn hóa. (vie). / Bùi Đình Phong. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Công an nhân dân, 2017. - 448tr.; 21cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài Viết, Trí Tuệ, Văn hóa

        Phân loại: 306H450C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001874 - D.001875                  Mượn: M.001965

 

12. BÙI ĐÌNH PHONG. Triết lý Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam. (vie). / Bùi Đình Phong PGS.TS.- H.: Thanh niên, 2017. - 238tr.; 21cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phát triển, Bài viết, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346TR308L

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.002022

            Mượn: M.002200 - M.002201

 13. BÙI ĐÌNH PHONG. Văn hóa, đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh. (vie). / Bùi Đình Phong. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Công an nhân nhân, 2017. - 287tr.; 21cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết, Đạo đức, Văn hóa

        Phân loại: 170V115H

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001864

            Mượn: M.001954

14. BÙI ĐÌNH PHONG. Văn hóa minh triết Hồ Chí Minh. (vie). / Bùi Đình Phong. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Thanh niên, 2017. - 342tr.; 21cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346V115H

        Ký hiệu kho:                   Đọc: D.001854            Mượn: M.001941

15. Bác Hồ với gương sáng về tiết kiệm. (vie). / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn.- H.: Dân Trí, 2018. - 211tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đạo đúc, Phong cách, Tiết kiệm, Việt Nam, Chuyện kể

        Phân loại: 959.704B101H

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.002228

            Mượn: M.002460 - M.002461

 16. Bác Hồ với ngành công an. (vie). / Phan Tuyết s.t, t.c.- H.: Hồng Đức, 2017. - 167tr.: Hình ảnh; 21cm. - (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Từ khóa: Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 363.209597B101H

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001978

            Lưu động: LD.22969 - LD.22971

            Mượn: M.002121 - M.002122

 17. Bác Hồ với ngành giáo dục. (vie). / Phan Tuyết s.t., t.c.- H.: Hồng Đức: Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2017. - 218tr.; 21cm. - (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lãnh tụ cách mạng, Chính trị gia, Giáo dục, Việt Nam

        Phân loại: 370.9597B101H

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001895

            Lưu động: LD.22972 - LD.22974

 18. Bác Hồ với ngành nông nghiệp. (vie). / Phan Tuyết s.t, t.c.- H.: Hồng Đức, 2017. - 207tr.; 21cm. - (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nông nghiệp, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 338.109597B101H

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001988

            Lưu động: LD.22966 - LD.22968

            Mượn: M.002141 - M.002142

19. Bác Hồ với ngành quốc phòng. (vie). / Phan Tuyết s.t., t.c.- H.: Hồng Đức: Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2017. - 207tr.; 21cm. - (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lãnh tụ cách mạng, Chính trị gia, Quốc phòng, Việt Nam

        Phân loại: 355.0330597B101H

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001896

            Mượn: M.001990

 20. Bác chỉ muốn các cháu được học hành lớn lên xây dựng Đất nước. (vie). / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn.- H.: Dân Trí, 2018. - 219tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Thiếu niên, Nhi đồng, Việt Nam, Chuyện kể

        Phân loại: 959.704B101C

        Ký hiệu kho:                   Đọc: D.002226            Mượn: M.002456 - M.002457

21. BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY QUẢNG BÌNH. Bác Hồ với Quảng Bình - Quảng Bình thực hiện lời Bác dạy. (Vie). .- Quảng Bình: Ban Tuyên giáo, 2002. - 124tr.; 21cm

        Từ khóa: Bác Hồ, Thư từ, Hồ Chí Minh, Quảng Bình

        Ký hiệu kho:

            Địa chí: DC.060962, DC.061029

 22. BÍCH THUẬN. Bác của chúng ta. (vie). / Bích Thuận.- H.: KIm Đồng, 2015. - 176tr.: ảnh; 19cm

        Từ khóa: Hồ Chí MInh, Hoạt động cách mạng

        Phân loại: 959.704092B101C

        Ký hiệu kho:

            Thiếu nhi: TN.001768

 

23. CAO THỊ HẢI YẾN. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh. (vie). / Cao Thị Hải Yến s.t, b.s.- H.: Thanh niên, 2017. - 295tr.; 21cm

        Từ khóa: Văn hóa ứng xử, Lãnh tụ cách mạng, Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 306.4V115H

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001975

            Mượn: M.002115 - M.002116

 24. Chuyện kể Bác Hồ. Những năm tháng hoạt động của Bác Hồ ở nước ngoài (1911-1941). (vie). / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn.- H.: Dân Trí, 2018. - 219tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Việt Nam, Chuyện kể

        Phân loại: 959.704CH527K

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.002227

            Mượn: M.002458 - M.002459

 25. Chuyện kể Bác Hồ với học sinh. (vie). / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn.- H.: Dân Trí, 2018. - 218tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Học sinh, Việt Nam, Chuyện kể

        Phân loại: 959.704CH527K

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.002225

            Mượn: M.002454 - M.002455

 

26. Chuyện kể Bác Hồ với nhà giáo. (vie). / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn.- H.: Dân Trí, 2018. - 218tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Nhà giáo, Việt Nam, Chuyện kể

        Phân loại: 959.704CH527K

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.002224

            Mượn: M.002452 - M.002453

 27. Chuyện kể Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng. (vie). / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn.- H.: Dân Trí, 2018. - 191tr.; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Thiếu niên, Nhi đồng, Việt Nam, Chuyện kể

        Phân loại: 959.704CH527K

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.002464229

            Mượn: M.002462 - M.002463

 28. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. (vie). / Nhiều tác giả.- H.: Văn họá - Thông tin, 2014. - 419tr.: ảnh; 27cm

        Phụ lục: tr. 181-273

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Lịch sử, Danh nhân thế giới, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092CH500T

        Ký hiệu kho:

            Địa chí: DC.02054

 

29. Chủ tịch Hồ Chí Minh với phòng, chống tham nhũng. (vie). / Khánh Vân s.t. b.s.- H.: Hồng Đức, 2017. - 359tr.; 21cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lãnh tụ, Phòng chống tham nhũng, Việt Nam, Bài viết

        Phân loại: 335.4346H450C

        Ký hiệu kho:

            Lưu động: LD.23254 - LD.23256

30. Con đường thiên lý: từ bến nhà Rồng đến Quảng trường Ba Đình lịch sử. (Vie). / Lường Thị Lan sưu tầm, biên soạn.- H.: Văn hóa Thông tin, 2015. - 216 tr.; 21 cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Truyện kể, Chính trị gia

        Phân loại: 959.704 092C430Đ

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000523

            Mượn: M.000274

 31. HẢI SƠN. Hồ Chí Minh - Con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc. (Vie). / Hải Sơn s.t và b.s.- H.: Văn hóa - Thông tin, 2014. - 430tr.; 27cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001703

            Mượn: M.001796

 

32. HỒ CHÍ MINH. 365 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (vie). / Quốc Văn t.c và g.t.- H.: Thanh niên, 2017. - 119tr.; 21cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346B100T

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001853

            Lưu động: LD.23152 - LD.23154

            Mượn: M.001940

 33. Hồ Chí Minh và niềm tin tất thắng. (Vie). : Bắc Nam sum họp một nhà/ Vũ Kim Yến,Văn Thị Thanh Mai, Hồ Sĩ Hiệp...biên soạn.- H.: Văn hóa thông tin, 2015. - 200 tr.; 21cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000280, D.001660

            Mượn: M.000261, M.001737 - M.001738

 34. Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự. (vie). / Nguyễn Vũ t.c.- H.: Thanh niên, 2017. - 210tr.; 21cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân sự, Việt Nam

        Phân loại: 335.009597H450C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.002020

            Lưu động: LD.23251 - LD.23253

            Mượn: M.002196 - M.002197

35. Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí, công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị. (Vie). . - Tài liệu tham khảo.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015. - 180tr.; 15cm

        ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo Trung ương

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức cách mạng, Tài liệu tham khảo

        Phân loại: 174H450C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000810

            Mượn: M.000822

 36. Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng. (vie). / T. chọn: Nguyễn Thái Anh, Nguyễn Thị Nhung Trang.- H.: Thanh niên, 2017. - 407tr.; 21cm

        Từ khóa: Xây dựng Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 324.2597H450C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001870

            Mượn: M.001960

 

37. Hồ Chí Minh với các lực lượng vũ trang. (vie). / Nguyễn Thái t.c.- H.: Thanh niên, 2017. - 383tr.; 21cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân sự, Việt Nam, Thư từ, Bài viết

        Phân loại: 335.4346H450C

        Ký hiệu kho:                   Đọc: D.002021        Lưu động: LD.23257 - LD.23259       Mượn: M.002198 - M.002199

 38. Hồ Chí Minh với công tác giáo dục trong nhà trường. (Vie). .- H.: Lao động, 2010. - 528tr.; 27cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Giáo dục, Việt Nam

        Phân loại: 370.9597H450C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001709

            Mượn: M.001799

 

39. Hồ Chí Minh với sự nghiệp đại đoàn kết. (vie). / Hải Nam b.s.- H.: Dân trí, 2017. - 115tr.; 19cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại đoàn kết, Việt Nam

        Phân loại: 323.1597H450C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.002000

            Lưu động: LD.23269 - LD.23271

            Mượn: M.002165 - M.002166

 40. Hồ Chí Minh - Nhà dự báo chiến lược. (vie). / Phạm Ngọc Anh, Lê Thị Thu Hồng (ch.b.), Vũ văn Thuấn....- H.: Công an nhân dân, 2017. - 295tr.; 21cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Chiến lược, Dự báo

        Phân loại: 303.49H450C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001962

            Mượn: M.002091 - M.002092

 

41. Mãi theo lời Bác. (vie). / Nhiều tác giả.- H.: Dân trí, 2017. - 241tr.; 21cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Việt Nam, Lời dạy, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết

        Phân loại: 355

        Ký hiệu kho:

            Lưu động: LD.23248 - LD.23250

 42. NGUYỄN KHẮC KHOAN. Khắc sâu lời Bác dạy. (Vie). / Nguyễn Văn Khoan.- H.: Dân trí, 2015. - 102 tr.; 19cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Truyện kể, Việt Nam

        Phân loại: 170KH113S

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000622

            Mượn: M.000596

43. NGUYỄN THANH TÚ. Hồ Chí Minh, một tâm hồn nghệ sĩ. (Vie). : Nghiên cứu- lý luận/ Nguyễn Thanh Tú.- H.: nxb. Hội nhà văn, 2015. - 337tr.; 21cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí MInh, Nghệ sĩ, Lãnh tụ, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346H450C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001016

            Mượn: M.001153 - M.001154

 44. NGUYỄN THỊ KIM DUNG. Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, lý tưởng cách mạng cho học sinh  theo tư tưởng Hồ Chí MInh. (Vie). / Nguyễn Thị Kim Dung, Trần Thị Nhuần t.c, b.s.- H.: Lao động - Xã hội, 2016. - 211tr.; 21cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đạo đức, Lối sống cách mạng

        Phân loại: 323.353GI108D

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001638 - D.001639

            Mượn: M.001751 - M.001752

 45. NGUYỄN TỬ NÊN. Phong cách Bác Hồ. (vie). : Ghi chép/ Nguyễn Tử Nên.- H.: Quân đội nhân dân, 2016. - 218tr.; 19cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử hiện đại, Việt Nam, Bài báo

        Phân loại: 959.704PH431C

        Ký hiệu kho:

            Tra cứu: TC.02129

 46. NGUYỄN ĐÌNH HÙNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh.người ghi dấu ấn thế kỷ. (Vie). / Nguyễn Đình Hùng c.b..- H.: Văn hóa dân tộc, 2015. - 379tr.; 27cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng

        Phân loại: 959.704092CH500T

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001671

 

47. Nguyện làm theo lời Bác. (vie). .- Quảng Bình, 2016. - 375tr.: ảnh; 21cm

        ĐTTS ghi: Tỉnh Ủy Quảng Bình. Ban Tuyên giáo

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Địa chí

        Phân loại: 959.745NG527L

        Ký hiệu kho:

            Địa chí: DC.01986 - DC.01987

 48. PHẠM KHẢI. Đã vì dân đâu cần danh lợi. (Vie). : Chuyên luận/ Phạm Khải.- H.: Dân trí. - 128tr.; 19cm

        Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Hồ Chí Minh, Chuyên luận

        Phân loại: 335.4346Đ100V

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000692

            Mượn: M.000728

 49. PHẠM NGỌC ANH. Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh gá trị và sức lan tỏa. (Vie). / Phạm Ngọc Anh c.b.- H.: Dân trí, 2016. - 331tr.; 21cm

        Từ khóa: Hồ chí Minh, Đạo đức, Nhân cách

        Phân loại: 170NH121C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001744

            Mượn: M.001911 - M.001912

 50. PHẠM NGỌC ANH. Tư tưởng Hồ chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng. (vie). : Sách chuyên khảo/ ch.b: Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Trung.- H.: Công an nhân dân, 2017. - 327tr.; 21cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ chí Minh, Sách chuyên khảo, Tín ngưỡng, Tôn giáo

        Phân loại: 200.9597T550T

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001851

            Mượn: M.001938

 51. PHẠM VĂN ĐỒNG. Học Chủ tịch Hồ Chí Minh- Chúng ta học gì. (Vie). / Phạm Văn Đồng.- H.: Chính trị quốc gia, 2015. - 160tr.; 14,5cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh lãnh tụ cách mạng chính trị gia 1890 - 1969, Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Phân loại: 335.4346H419C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000809

            Mượn: M.000821

 52. SƠN TÙNG. Bác Hồ biểu tượng mẫu mực của tình yêu thương con người. (vie). / Sơn Tùng.- H.: Thanh niên, 2017. - 311tr.; 21cm

        Từ khóa: Hồ Chí MInh, Đạo đức, Việt Nam

        Phân loại: 170B101H

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.002002

            Lưu động: LD.22927 - LD.22929

            Mượn: M.002169

            Địa chí: DC.01988 - DC.01989

 53. TRẦN QUANG NHIẾP. Hồ Chí Minh giá trị về tư tưởng và đạo đức. (vie). / Trần Quang Nhiếp, Nguyễn Văn Sáu. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Công an nhân dân, 2017. - 376tr.; 21cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức Hồ Chí MInh

        Phân loại: 170H450C

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001869

            Mượn: M.001959

 

54. TRẦN ĐÌNH HUỲNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp luật và hành chính nhà nước. (vie). / Trần Đình HUỳnh, Lê Thị Thanh.- H.: Nxb. Hà Nội, 2017. - 355tr.; 24cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hành chính nhà nước, Pháp luật, Nhà nước

        Phân loại: 320.109597T550T

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001883

            Mượn: M.001964

 55. Tuyển chọn một số bài phát biểu và nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (vie). / Anh Đức ( Sưu tầm và tuyển chọn).- H.: Nxb. Hồng Đức, 2017. - 354tr.; 21cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346T528C

        Ký hiệu kho:

            Lưu động: LD.23380 - LD.23382

 56. Tuyển tập văn thơ Hồ Chí Minh. (Vie). / Đặng Việt Thùy, Lê Hải Triều, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Minh Thủy ( sưu tầm, tuyển chọn).- H.: Quân đội nhân dân, 2008. - 667tr.; 27cm

        Từ khóa: Văn học, Văn học Việt Nam, Thơ, Hồ Chí Minh, , , , , , , , , , ,

        Phân loại: 895.228T.527

        Ký hiệu kho:                   Tra cứu: TC.091987

57. Tư tưởng Hồ Chí Minh về biển đảo Việt Nam. (vie). / Văn Minh b.s.- H.: Dân trí, 2017. - 118tr.: Minh họa; 21cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346T550T

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001980

            Lưu động: LD.23263 - LD.23265

            Mượn: M.002125 - M.002126

 58. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng gia đình. (vie). / Minh Hoạt b.s.- H.: Dân trí, 2017. - 116tr.; 21cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Gia đình, Việt Nam

        Phân loại: 335.4346T550T

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001991

            Lưu động: LD.23272 - LD.23274

            Mượn: M.002147 - M.002148

 59. VŨ KIM YẾN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề học tập. (vie). / Vũ Kim Yến, Nguyễn Văn Dương s.t, b.s.- H.: Thanh niên, 2017. - 278tr.; 21cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đào tạo, Giáo dục

        Phân loại: 370T550T

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001974

            Mượn: M.002113 - M.002114

 

60. VŨ QUANG VINH. Bác Hồ với sự nghiệp diệt giặc đói, giặc dốt. (Vie). / Vũ Quang Vinh, Thái Chí Thanh, Nguyễn Đẩu Quang b.s.- H.: Dân trí, 2016. - 155tr.; 19cm

        Từ khóa: Bình dân học vụ, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục, Việt Nam

        Phân loại: 374.0124B101H

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001052

            Mượn: M.001079 - M.001080

 61. VŨ THỊ KIM YẾN. Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam. (Vie). / Vũ Thị Kim Yến b.s.- H.: Công an nhân dân, 2014. - 256 tr.; 21cm

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Dân tộc thiểu số, Truyện kể, Việt Nam

        Phân loại: 305.895922B101H

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.000468

            Mượn: M.000263

 62. VŨ ĐÌNH QUYỀN. Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ấn phẩm 2016. (Vie). / Vũ Đình Quyền s.t, t.c.- H.: Lao Động, 2016. - 402tr.; 28cm

        Từ khóa: Phong cách, Đạo đức Hồ Chí MInh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, , , , Việt Nam, , ,

        Phân loại: 335.4346 + H561D +

        Ký hiệu kho:                   Đọc: D.001735

63. ĐINH ĐĂNG ĐỊNH. Hồ Chí Minh. (Vie). : Ảnh/ Đinh Đăng Định.- H.: Văn hóa thông tin, 2003. - 105tr.; 24cm

        Từ khóa: Ảnh, Hồ Chí Minh, Chân dung, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ảnh

        Phân loại: 779H.450

        Ký hiệu kho:

            Tra cứu: TC.091988

 64. ĐẶNG QUỐC BẢO. Tấm gương tự học của Bác Hồ. (vie). / Đặng Quốc Bảo b.s.- H.: Thanh niên, 2017. - 282tr.: hình vẽ, bảng; 21cm

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục, Tự học, Việt Nam

        Phân loại: 370T119G

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001852

            Lưu động: LD.23149 - LD.23151

            Mượn: M.001939

 

65. ĐẶNG QUỐC BẢO. Tấm gương tự học của Bác Hồ. (vie). / Đặng Quốc Bảo b.s.- H.: Thanh niên, 2017. - 282tr.: hình vẽ, bảng; 21cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục, Tự học

        Phân loại: 370T120G

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001966

            Mượn: M.002099 - M.002100

 66. ĐỖ HOÀNG LINH. Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời. (vie). / Đỗ Hoàng Linh ch.b.- H.: Văn học: Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2017. - 207tr.; 21cm. - (Bác Hồ với thế hệ trẻ)

        ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lãnh tụ cách mạng, Chính trị gia, Học tập, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092B101H

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001888

            Mượn: M.001976 - M.001977

 67. ĐỖ HOÀNG LINH. Chủ tịch Hồ Chí Minh với tuổi trẻ thế giới. (vie). / Đỗ Hoàng Linh ch.b.- H.: Văn học: Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2017. - 211tr.; 21cm. - (Bác Hồ với thế hệ trẻ)

        Đầu bìa sách ghi: Khu di tích Hồ chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lãnh tụ cách mạng, Anh hùng dân tộc, Chính trị gia, Thế hệ trẻ, Thế giới

        Phân loại: 305.235Ch500T

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001890

            Mượn: M.001980 - M.001981

 68. ĐỖ HOÀNG LINH. Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. (vie). / Đỗ Hoàng Linh ch.b.- H.: Văn học: Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2017. - 211tr.; 21cm. - (Bác Hồ với thế hệ trẻ)

        Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lãnh tụ cách mạng, Anh hùng dân tộc, Chính trị gia, Danh nhân văn hóa, Việt Nam

        Phân loại: 959.704092H450C

        Ký hiệu kho:                   Đọc: D.001889            Mượn: M.001978 - M.001979

 69. ĐỖ HOÀNG LINH. Thanh niên làm theo lời Bác. (vie). / Đỗ Hoàng Linh ch.b.- H.: Văn học: Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2017. - 211tr.; 21cm. - (Bác Hồ với thế hệ trẻ)

        ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lãnh tụ cách mạng, Anh hùng dân tộc, Chính trị gia, Danh nhân văn hóa, Việt Nam

        Phân loại: 305.23509597Th107N

        Ký hiệu kho:

            Đọc: D.001891

 

            Mượn: M.001982 - M.001983

Bá Tước(TVQB)  
  Các tin tức đã đăng
Chưa có tin nào
sách xem nhiều
Giới thiệu cuốn sách: Lịch sử Quảng Bình Giới thiệu cuốn sách: Lịch sử Quảng Bình
GIỚI THIỆU SÁCH: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chân dung một huyền thoại. GIỚI THIỆU SÁCH: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chân dung một huyền thoại.
Giới thiệu sách: Khoa bảng Quảng Bình và Giáo dục- Khoa cử Triều Nguyễn Giới thiệu sách: Khoa bảng Quảng Bình và Giáo dục- Khoa cử Triều Nguyễn
tin mới nhất

Phòng đọc thiếu nhi  - Nơi

Một số hoạt động của Thư viện Quảng Bình hưởng ứng ngày sách Việt Nam 2020

Thư viện Quảng Bình giới thiệu đến bạn đọc một số trang đọc sách trực tuyến

“Cùng bạn đọc sách: Truyền cảm hứng, Kết nối và lan tỏa tri thức” - Một món quà quý dành cho bạn đọc và những người tâm huyết với văn hóa đọc

Thư viện tỉnh Quảng Bình: Trưng bày, triển lãm sách, báo mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý  2020

Thắp sáng ước mơ hoàn lương

Trưng bày sách kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam  30 năm ngày QPTD

Thư viện tỉnh Quảng Bình: Giữ lửa tình yêu với sách

Toàn bộ 6 điểm mới của Luật Thư viện 2019 vừa được thông qua

Quốc hội thông qua Luật Thư viện

Chỉ đường

Video Thư viện
Quảng cáo
Thống kê
Đang Online: 13
Tháng này: 28546
Trong năm: 163622
Lượt truy cập: 5011459

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ: THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh - TP Đồng Hới  - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: (0232) 3822023 - Fax: (0232) 3823827 | Email: thuvientinhqb@gmail.com
 Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền Thông Quảng Bình cấp ngày 16/02/2016

 Ghi rõ nguồn "Website Thư viện tỉnh Quảng Bình" khi phát hành lại thông tin từ Website này

Phát triển Website : Nguyễn Viết Bình (Thư viện tỉnh)