Thứ hai, Ngày 25/05/2020
Thư viện Quảng Bình giới thiệu đến bạn đọc một số trang đọc sách trực tuyến
MỤC tin tức
Tin hoạt động
Tin tức- Sự kiện
Tài nguyên Thư viện
sách - báo- tạp chí
Giới thiệu sách hay
Thư mục chuyên đề
Danh mục sách mới
Danh mục sách Địa chí
Văn bản chuyên ngành
Nghề thư viện
Thư viện thông báo
dành cho bạn đọc
Thủ tục làm thẻ
Lịch phục vụ bạn đọc
Nội quy thư viện
Thư viện cơ sở
tìm kiếm tài liệusách hay
Giới thiệu cuốn sách: Những vị vua của các triều đại Việt Nam ------------------------------------------ Giới thiệu cuốn sách:Hồ Chí Minh gương Người sáng mãi ------------------------------------------ Giới thiệu cuốn sách:Hồ Chí Minh - ông Tiên sống mãi ------------------------------------------
Trang chủ > Giới thiệu sách hay >
Giới thiệu sách nhân Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)
Đăng ngày:  15/05/2019 Lượt truy cập: 444   in trang
 
Giới thiệu sách nhân Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

 LỜI GIỚI THIỆU

Trong không khí hào hùng những ngày tháng năm lịch sử, tháng năm về gợi cho mỗi người dân Việt Nam chúng ta nhớ về vị lãnh tụ vô vàn kính yêu: Chủ tịch Hồ Chí Minh, là danh nhân văn hóa thế giới, người thầy thiên tài, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân.  Bác Hồ đã trở thành biểu tượng về tài trí lẫn nhân cách tâm hồn. Con người, cuộc đời và sự nghiệp của Bác là tấm gương đạo đức mẫu mực cho toàn Đảng, toàn dân ta, cho các thế hệ hôm nay, mai sau học tập và làm theo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân.  Người đã đi xa, nhưng hình ảnh về một lãnh tụ vĩ đại, đáng kính, mãi mãi vĩnh hằng trong trái tim mỗi thế hệ người Việt Nam chúng ta.  

Nhằm giúp độc giả hiểu hơn về Bác, biết ơn Bác và học tập theo tấm gương đạo đức của Người và Kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2019) Thư viện Tỉnh Quảng Bình xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc những cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1. Bác Hồ tấm gương học tập suốt đời

"Chúng ta phải học, phải cố gắng học nhiều. Không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo, mình không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình...",

 Cuốn sách "Bác Hồ tấm gương học tập suốt đời"  là một tài liệu để tra cứu, học tập hiểu thêm rằng học tập suốt đời là phẩm chất cao đẹp, xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Bằng Tấm gương học tập suốt đời, Bác đã để lại nhiều bài học và những chỉ dẫn quý báu vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa giáo dục hết sức sâu sắc đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng giáo dục của Đảng và nhân dân ta.

Đỗ Hoàng Linh

      Bác Hồ - tấm gương họ tập suốt đời/ Đỗ Hoàng Linh.- H.: Văn học, 2017.- 207tr.; 21cm.- (Bộ sách Bác Hồ với thế hệ trẻ)

2. Hồ Chí Minh với sự nghiệp đại đoàn kết

 

Cuốn sách: “Hồ Chí Minh với sự nghiệp đại đoàn kết” gồm 4 chương.

                         Chương I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Chương  II: Tư tưởng  Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Chương  III: Đại đoàn kết trong  làm cách mạng trong thời đại mới

                         Chương  IV: Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh

Cuốn sách khẳng định vấn đề  đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh mang tầm chiến lược có nội dung cụ thể, rộng lớn chứ không chỉ là vấn đề sách lược. Và Người đã vận dụng sức mạnh đại đoàn kết có hiệu quả để tổ chức cả một dân tộc chiến đấu giành độc lập, tự do, bảo vệ tổ quốc và xây dựng xã hội mới.

Cuốn sách  giúp độc giả nghiên cứu sâu sắc hơn chiến lược đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và từ đó nhận rõ việc Đảng ta vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng chiến lược ấy vào hoàn cảnh cách mạng hiện nay.

Hải Nam

  Hồ Chí Minh với sự nghiệp đại đoàn kết/  Hải Nam.- H.: Dân trí,

2017.- 117tr.; 21cm.

3.Bác Hồ với ngành giáo dục

Cuốn sách “Hồ Chí Minh với sự nghiệp  giáo dục”  gồm:
Phần một: Tập hợp giới thiệu những bức thư, điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ngành giáo dục, giáo viên và học sinh, sinh viên.

Phần hai: Chọn lọc những tác phẩm, bài nói, bài viết tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Giáo dục.

Phần ba: Biên niên sự kiện Hồ Chí minh với giáo dục – lược trích những sự kiện theo dòng  tiểu sử của Người liên quan tới quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục.

Phần bốn: Kể chuyện Bác Hồ - tuyển chọn những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh do những người gần gũi với Bác kể lại, đã được đăng tải trên sách báo

Phần năm: Lược trích một số văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí minh đối với ngành giáo dục.

Đất nước chúng ta đang bước vào thời kỳ hội nhập đầy thử thách với những cạnh tranh gay gắt thì chính ngành giáo dục cũng phải đổi mới và trong lộ trình hội nhập chúng ta cần phải tăng cường việc học tập và vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Vì vậy mỗi thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên cần tự giác nghiên cứu, học tập theo tấm gương đạo đức của Người, biến nhận thức, tình cảm đó thành hành động cụ thể trong công tác trong cuộc sống và học tập để “Mỗi người tốt là một bông hoa, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.

Phan Tuyết

         Bác Hồ với ngành giáo dục/ Phan Tuyết.- H.: Hồng Đức,

 2017.- 218tr.; 24cm.- (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh).

4. Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc nhà văn hóa kiệt xuất

Cuốn "Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc nhà vănhóa kiệt xuất. Tập hợp lại một cách có hệ thống theo biên niên các sự kiện. Được trình bày cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu, giúp bạn đọc trẻ tìm hiểu sâu sắc và nhanh nhất về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí  Minh.

Sách gồm 2 phần:

Phần 1: Tiểu sử - sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phần 2: Chuyện kể - hồi ký

Đỗ Hoàng Linh

      Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất / Đỗ Hoàng Linh.- H.: Văn học, 2017.- 211tr.; 21 cm.- (Bác Hồ với thế hệ trẻ

5. Những anh hùng tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh.

Cuốn sách "Những anh hùng tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh".

Tập hợp những câu chuyện kể về tình cảm, sự quan tâm chăm lo mà Bác dành cho những mầm non tương lai đất nước, là những gương thiếu niên nhi đồng anh dũng trong học tập, trong lao động sản xuất và chiến đấu từng gặp chủ tịch Hồ Chí Minh được Người động viên khen thưởng, khích lệ, cùng những câu nói, bức thư, bài thơ, bài viết của Bác. Cuốn sách " Những anh hùng thời đại Hồ Chí Minh" sẽ góp phần khẳng định tình cảm, sự quan tâm của Người đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Qua đó chúng ta có thể hiểu rõ hơn những cống hiến to lớn mà lớp thanh niên ưu tú thời đại Hồ Chí Minh đã "Quyết tử" cho Tổ quốc" Quyết sinh.

Đỗ Hoàng Linh

Những anh hùng tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh/ Đỗ Hoàng Linh.- H.: Văn hoc, 2017.-  219 tr.; 21cm.- (Tủ sách Bác Hồ với thế hệ trẻ)

Thư viện Tỉnh Quảng Bình xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trần Thị Phương(TVQB)  
  Các tin tức đã đăng
» Giới thiệu cuốn sách: Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Trái Tim Nhân Dân (11/04/2019 )
» Giới thiệu sách: Mẹ việt dạy con bước cùng toàn cầu (03/04/2019 )
» Giới thiệu cuốn sách: Hành trình về Phương Đồng (03/04/2019 )
» Giới thiệu cuốn sách:Con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách khác (03/04/2019 )
» Giới thiệu những cuốn sách "NHỮNG CÂU CHUYỆN Ý NGHĨA VỀ NIỀM TIN VÀ NGHỊ LỰC SỐNG" (02/04/2018 )
» Giới thiệu cuốn sách: Trịnh - Nguyễn phân tranh chia cắt hai miền đất nước (30/03/2018 )
» Giới thiệu cuốn sách: Từ điển từ láy tiếng Việt (30/03/2018 )
» Giới thiệu cuốn sách: Nền văn minh Việt cổ (30/03/2018 )
» Giới thiệu những cuốn sách " KHOA HỌC TRI THỨC" (28/03/2018 )
» Giới thiệu cuốn sách "Truyện cổ tích Thế Giới" (27/03/2018 )
» Bạn đọc giới thiệu cuốn sách "Mở rộng vốn từ Hán Việt " (09/11/2017 )
» Bạn đọc giới thiệu cuốn sách "Để học tốt các môn học" (09/11/2017 )
» Giới thiệu chùm tác phẩm tuyệt vời về người Cha (25/09/2017 )
» Giới thiệu chùm tác phẩm tuyệt vời về người Mẹ (25/09/2017 )
» Giới thiệu cuốn sách: Món ăn giúp trẻ tăng chiều cao (25/09/2017 )
sách xem nhiều
Giới thiệu cuốn sách: Lịch sử Quảng Bình Giới thiệu cuốn sách: Lịch sử Quảng Bình
GIỚI THIỆU SÁCH: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chân dung một huyền thoại. GIỚI THIỆU SÁCH: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chân dung một huyền thoại.
Giới thiệu sách: Khoa bảng Quảng Bình và Giáo dục- Khoa cử Triều Nguyễn Giới thiệu sách: Khoa bảng Quảng Bình và Giáo dục- Khoa cử Triều Nguyễn
tin mới nhất

Phòng đọc thiếu nhi  - Nơi

Một số hoạt động của Thư viện Quảng Bình hưởng ứng ngày sách Việt Nam 2020

Thư viện Quảng Bình giới thiệu đến bạn đọc một số trang đọc sách trực tuyến

“Cùng bạn đọc sách: Truyền cảm hứng, Kết nối và lan tỏa tri thức” - Một món quà quý dành cho bạn đọc và những người tâm huyết với văn hóa đọc

Thư viện tỉnh Quảng Bình: Trưng bày, triển lãm sách, báo mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý  2020

Thắp sáng ước mơ hoàn lương

Trưng bày sách kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam  30 năm ngày QPTD

Thư viện tỉnh Quảng Bình: Giữ lửa tình yêu với sách

Toàn bộ 6 điểm mới của Luật Thư viện 2019 vừa được thông qua

Quốc hội thông qua Luật Thư viện

Chỉ đường

Video Thư viện
Quảng cáo
Thống kê
Đang Online: 13
Tháng này: 28554
Trong năm: 163630
Lượt truy cập: 5011467

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ: THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh - TP Đồng Hới  - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: (0232) 3822023 - Fax: (0232) 3823827 | Email: thuvientinhqb@gmail.com
 Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền Thông Quảng Bình cấp ngày 16/02/2016

 Ghi rõ nguồn "Website Thư viện tỉnh Quảng Bình" khi phát hành lại thông tin từ Website này

Phát triển Website : Nguyễn Viết Bình (Thư viện tỉnh)